สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
การประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อยุติ กรณีเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ทับซ้อนกับที่ดิน วัดจันทร์ออก (ร้าง) และ วัดจันทร์ตก (ร้าง)
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 10:01

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสอบสวนหาข้อยุติ 
กรณีเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงที่ทับซ้อนกับที่ดิน 
วัดจันทร์ออก (ร้าง)  และ  วัดจันทร์ตก (ร้าง)  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  นายสมพงษ์  มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานการประชุมฯ  
ณ  ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลฯ
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 03:25

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 19.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12 สิงหาคม 2563
โดยมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน 
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กล่าวถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ 
นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ  หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลคาถาแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 03:05

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ 
เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลคาถาแด่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
โดยมี  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมกันนี้  หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ
และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง 
เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ  พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2020 เวลา 03:02

วันพุธที่ 12  สิงหาคม พ.ศ.  2563
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  12 สิงหาคม 2563
เวลา 07.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
ในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์  89 รูป
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช 2563
โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
จากนั้นเวลา 09.00 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
ณ  หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 11:45

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12 สิงหาคม 2563

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า  ข้าราชการ และ ลูกจ้าง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ประสานงาน การขอออกโฉนดที่ดิน และการใช้อาคารของวัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารราชพัสดุ
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 11:41

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 16.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามและประสานงาน  การขอออกโฉนดที่ดิน
และการใช้อาคารของวัดที่ขึ้นทะเบียนเป็นอาคารราชพัสดุ  
ณ  วัดคีรีวง ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 95 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 16
Content : 883
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 161540

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร