JA slide show
 
Home
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 7/2562
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:44

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม  2562 เวลา  13.30 น.
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธาน
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 7/2562
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ 
ณ ห้องแก้วกัลยา  โรงแรมเมืองลิกอร์
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอ วัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 01:28

วันจันทร์ที่  22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอ
วัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช)
เพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก ประจำปี 2562
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2562
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 07:43

วันศุกร์ที่  19 กรกฎาคม  2562  เวลา 13.00  น.
การประชุมคณะกรรมการสงฆ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2562 
ณ ศาลาการเปรียญ วัดปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย พระสิริคณาจารย์  รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมฯ
และ ถวายรายงานข้อมูลในที่ประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การให้เช่าปรับปรุงที่ดิน วัดเจดีย์เอน (ร้าง)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 08:49

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  การให้เช่าปรับปรุงที่ดิน  วัดเจดีย์เอน (ร้าง)

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 02:39

วันพุธที่  17 กรกฎาคม  2562  เวลา 16.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562
ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธ)/
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์
นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำหน้าที่ด้านพิธีการ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาของหน่วยงานและสถานศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 02:20

วันพุธที่  17 กรกฎาคม  2562  เวลา 08.30  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน
และเทียนพรรษาของหน่วยงานและสถานศึกษา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562
โดยอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง ไปตามถนนราชดำเนิน เพื่อเข้าสู่พระวิหารทรงม้า วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชา

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 440
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 101801

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน