JA slide show
 
Home
นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะ เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 เวลา 09:01

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562  เวลา 11.30 น.
นายกรัฐมนตรี  พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา  และคณะ
เดินทางมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรับและประสานงานจัดเตรียมสถานที่
ตลอดจนถึงอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการ
ณ  วิหารพระทรงม้า  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2019 เวลา 11:06

วันพฤหัสบดีที่  12  กันยายน พ.ศ. 2562
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
และคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดการประชุมเพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา
ปีการศึกษา 2562
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
โดยมี  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม
แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีฯ
นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ 
ณ วัดบุญนารอบ ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์ ระดับหนใต้ ฯ
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 10:42

วันอังคารที่  10  กันยายน  พ.ศ. 2562  เวลา  09.00 น.
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์หนใต้  
จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาพระปริยัตินิเทศก์  ระดับหนใต้
หัวหน้าพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัด และพระปริยัตินิเทศก์ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2562
และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในหนใต้
โดยมี  พระราชวรเวที  ประธานศูนย์พระปริยัติเทศก์หนใต้
/เจ้าคณะจังหวัดสงขลา  เป็นประธาน 
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ
ณ วัดโคกกะฐิน  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 08:29

วันจันทร์ที่  9  กันยายน 2562
คณะสงฆ์หนใต้  ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 
(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2562
โดยมี  พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้   ประธานฝ่ายสงฆ์ 
นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ 
มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 200 รูป/คน
ณ วัดมหาธาตุวชิรมงคล  ตำบลนาเหนือ  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง ในส่วนภูมิภาคฯ
วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2019 เวลา 08:27

วันที่ 2-6 กันยายน 2562
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้นางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาปฎิบัติการ ,
นางสาวอภิชญา ร่อนรา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
พร้อมด้วย นายนนทพร บุญชุม เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ 
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดประโยชน์ที่ดินวัดร้างและศาสนสมบัติกลาง 
ในส่วนภูมิภาค และการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการจัดประโยชน์ 
ณ ห้องประชุมอาคารพระพรหมเวที สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสันติพัฒนากร (สงบ) จิตฺตปญฺโญ
วันพฤหัสบดีที่ 05 กันยายน 2019 เวลา 10:25

วันพฤหัสบดีที่  5 กันยายน 2562  เวลา 15.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูสันติพัฒนากร (สงบ)  จิตฺตปญฺโญ 
อายุ 84 ปี พรรษา 45
อดีตเจ้าอาวาสกิตติมศักดิ์วัดนางพระยา
พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้   ประธานฝ่ายสงฆ์
พลตรี อาคม พงศ์พรหม รองแม่ทัพน้อยที่ 4  ประธานฝ่ายฆราวาส
ณ เมรุชั่วคราววัดนางพระยา  ตำบลปากนคร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 488
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 107570

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน