สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2020 เวลา 08:36

ประกาศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ที่ 4/2563

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563
เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จะเวียนมาบรรจบในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี อย่างไรก็ตาม
ด้วยเหตุแห่งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด -19) แพร่ระบาด
ทางราชการได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2020 เวลา 07:03

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ณ  ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพิจารณาวิธีการคัดเลือกข้าราชการ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2020 เวลา 06:34

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
(ผู้แทน อ.ก.พ. จังหวัดนครศรีธรรมราช)
เข้าร่วมประชุมพิจารณาวิธีการคัดเลือกข้าราชการ
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ระดับอาวุโส)
ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมกับ พมจ.นศ.ทำความดีในการแจกอาหารให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก covid 19
วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน 2020 เวลา 02:02

วันพุธที่  3  มิถุนายน  2563 เวลา 15.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ทำความดีในการแจกอาหารและน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด
ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ณ วัดบุญนารอบ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2020 เวลา 08:12

วันพุธที่  3  มิถุนายน  2563 เวลา 10.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” 
ช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19
ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
42 พรรษา 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
โดยมี  นายศิริพัฒ   พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นประธานจัดกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ในการนี้ นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ณ  วัดสวนพลาราม  ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันพุธที่ 03 มิถุนายน 2020 เวลา 03:29

วันพุธที่  3  มิถุนายน  2563 เวลา 08.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
42 พรรษา 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2563
โดยมี  นายศิริพัฒ   พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน
ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
ในการนี้ นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ
ณ  โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 97 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 13
Content : 761
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 140080

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร