JA slide show
 
Home
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา และผู้นำในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 04:29

วันเสาร์ที่  14  ธันวาคม  2562  เวลา 08.30 น.
นายมนูญ ศิริธรรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพิธีกรทางศาสนา
และผู้นำในศาสนพิธีของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 
ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562  
ในการนี้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มอบหมายให้  นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ
ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2019 เวลา 04:18

วันพฤหัสบดีที่  12  ธันวาคม  2562  เวลา 15.00 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานพิธี
ในการรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมรับชมพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค 
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบรางวัล “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2”
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 04:12

วันพุธที่  11  ธันวาคม  2562  
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล  “สัปปายะอวอร์ด ครั้งที่ 2” 
และเข้าร่วมการนำเสนอและสรุปผล
โครงการ วัด ประชา รัฐ  สร้างสุข  ด้วยวิถี 5ส ประจำปี 2562  
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 04:10

วันที่  8 - 10  ธันวาคม  2562  
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
พร้อมด้วย นางสาวเฌอณภัค  ขาวขะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 
(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี)  ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563
วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2019 เวลา 09:12

คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563
30 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563


ณ  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
และวัดทุกวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Smile Smile Smile Smile Smile Smile SmileSmile

Smile กำหนดการ Smile

SmileSmile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 13:53

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.30 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 36 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

มติมหาเถรสมาคม


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 11
Content : 572
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 113632

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน