JA slide show
 
Home
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ​ วัดศิลาชลเขต
วันอังคารที่ 12 พฤษจิกายน 2019 เวลา 01:50

วันจันทร์ที่  11  พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562
ของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร
แก่ นางสุมาลี สุพรรณพงศ์ เพื่อนำมาทอดถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 
ณ​ วัดศิลาชลเขต ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล   จังหวัดนคร​ศรี​ธรรมราช​

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ)
วันอังคารที่ 12 พฤษจิกายน 2019 เวลา 01:48

วันอาทิตย์ที่ 10  พฤศจิกายน  2562  เวลา 10.00 น.
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐิน 
ให้ ดร.เพ็ญจันทร์  ล้อจักรชัย ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท เค ออนเนอร์ กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) 
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  เป็นประธานสงฆ์
นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ
ตลอดจนพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดมเหยงคณ์
วันศุกร์ที่ 08 พฤษจิกายน 2019 เวลา 07:41

วันศุกร์ที่ 8  พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น.
พระพิศิษฏ์วินัยการ  เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
นางนงเยาว์ คงศาลา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดมเหยงคณ์  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุม คณะกรรมการนำเสนอวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษจิกายน 2019 เวลา 01:28

วันพุธที่  6 พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.30 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานการประชุม
คณะกรรมการนำเสนอวัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสวนป่าน
วันอังคารที่ 05 พฤษจิกายน 2019 เวลา 08:21

วันอาทิตย์ที่ 3  พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.00 น.
พระราชวิสุทธิกวี   เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
และเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา 
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี
ณ วัดสวนป่าน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสมโภชผ้ากฐิน วัดสวนป่าน
วันอังคารที่ 05 พฤษจิกายน 2019 เวลา 08:19

วันเสาร์ที่ 2  พฤศจิกายน  2562  เวลา 18.00 น.
นายกัญชัช  ศศิธร  เป็นประธานพิธีสมโภชผ้ากฐิน  วัดสวนป่าน
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ วัดสวนป่าน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 540
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 111126

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน