JA slide show
 
Home
พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา 04:42

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีเวียนเทียน 
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)/
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์  
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธี 
ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน และพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน พุทธศักราช 2562
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2019 เวลา 04:41

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม  2562 เวลา 16.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีส่งมอบ แห่อัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน 
และพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน พุทธศักราช 2562
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)/
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์  
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธี 
ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 03:44

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดพิธีทำบุญตักบาตร งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์  
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธีการ
ณ  ลานโพธิ์  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 03:41

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม  2562 เวลา 16.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)/
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์  
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธี 
ณ  ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2019 เวลา 03:38

วันศุกร์ที่  17  พฤษภาคม  2562  เวลา 08.30 น.
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6
และสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 (เมืองนครศรีธรรมราช )
จัดโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
ณ  บ้านปากน้ำปากพญา หมู่ที่ 9 ตำบลท่าซัก
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมีนายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี  
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีดังกล่าว


อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมเสวนาธรรม หัวข้อ “อิสรภาพจากความทุกข์ สู่ความสุขที่แท้จริง”
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2019 เวลา 08:04

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้จัดกิจกรรมเสวนาธรรมหัวข้อ “อิสรภาพจากความทุกข์ สู่ความสุขที่แท้จริง”
ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 
ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. 
โดยมี นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
มีข้าราชการ พุทธศาสนิกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม วันละ 500 คน
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมฯ
ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 6
Content : 392
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 97030

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน