JA slide show
 
Home
พิธีสรงน้ำหลวงอาบศพ พระเทพสิริโสภณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:12

วันอาทิตย์ที่ 16  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 16.00  น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้ นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบพิธีสรงน้ำหลวงอาบศพ
พระเทพสิริโสภณ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้มอบหมายให้ นายเสน่ห์ สิงห์นุ้ย นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมและอำนวยความสะดวก ในพิธีดังกล่าว
ณ วัดสมอ  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดการขับเคลื่อนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนในการสร้างมหาเปรียญ ของคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่
วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:10

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 10.30  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
และพุทธศาสนิกชนในเขตบุญของวัดขนาน 
ร่วมในพิธีเปิดการขับเคลื่อนและทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสนับสนุนในการสร้างมหาเปรียญ
ของคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยจะเปิดการจัดการเรียนการสอนบาลีให้กับภิกษุ สามเณรในภาพของอำเภอ 
โดยมี  พระเดชพระคุณพระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
ณ วัดขนาน  ตําบลทุ่งใหญ่  อําเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญผ้าไตร พร้อมด้วยกัปปิยภัณฑ์ เท่าจำนวน 10,000 บาท เหรียญพระรูป ประทาน ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 13:43

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.00 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าไตร พร้อมด้วยกัปปิยภัณฑ์
เท่าจำนวน 10,000 บาท เหรียญพระรูป
ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โปรดประทานแก่ครอบครัวของ ร้อยเอกศิริวิวัฒน์ แสงประสิทธิ์ 
ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน
ณ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งพิธีการศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
ณ วัดสำโรง ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีนายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน กรณีนางจิราภา นคราวงศ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:12

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมหารือ เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กรณีนางจิราภา นคราวงศ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม 
กรณีกรมที่ดินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ขึ้นใหม่  ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง  
ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานองคมนตรี  ถนนสราญรมย์  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีประทานผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูปฯ
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:06

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมพิธีประทานผ้าไตร กัปปิยภัณฑ์ เหรียญพระรูป 
แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ
เหตุคนร้ายประทุษร้ายประชาชน ณ จังหวัดนครราชสีมา
ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ณ  ห้องแถลงข่าว อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมชี้แจง ขั้นตอน การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินวัดมีพระสงฆ์
วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 09:13

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 13.30  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมชี้แจง ขั้นตอน การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินวัดมีพระสงฆ์  
ณ  วัดดินดอน  ตำบลท่าดี  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 136 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 649
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 119428