สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:25

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 15.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเทียนพรรษาของหน่วยงาน  สถานศึกษา และองค์กรต่างๆ
ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2563
โดยมี  พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายสมพงษ์  มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำหน้าที่ด้านพิธีการ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช
วันเสาร์ที่ 04 กรกฏาคม 2020 เวลา 06:03

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบพิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวนครศรีธรรมราช 
ในกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2563
โดยมี  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายศิริพัฒ   พัฒกุล   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่   เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนญ
ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:34

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือ
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นต้น

เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อไป

บทความเรื่อง ฉันรื้อแล้ว  แต่เธอไม่รื้อ

บทความเรื่อง งดเบี้ยปรับได้ไหม

บทความเรื่อง  แพ้คะแนน

บทความเรื่อง ลูกหนี้ที่รัก

บทความเรื่อง  หาว่าหนูตีแล้วหนีไป

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ของพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:28

วันศุกร์ที่ 3  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563   เวลา 09.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
พร้อมด้วย  นางสาวภาสวดี คหะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 
ของพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:26

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   เวลา  09.30 น.
กรมปศุสัตว์  ร่วมกับ  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประกอบพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ  เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
โดยมี  นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
ในพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคล  พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ เฉลิมพระเกียรติฯ
ณ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ถนนราชดำเนิน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 03 กรกฏาคม 2020 เวลา 04:16ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตร
เข้าวัด ปฏิบัติธรรม รักษาศีล
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2563


โดยคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

กำหนดการการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2563


อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 84 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 13
Content : 809
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 147254

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร