JA slide show
 
Home
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ณ วัดวังขรี
วันอังคารที่ 05 พฤษจิกายน 2019 เวลา 08:15

วันเสาร์ที่ 2  พฤศจิกายน  2562  เวลา 08.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐิน  ให้  นายอนนท์  ปลอดทุกข์
ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดวังขรี  ตำบลนาไม้ไผ่  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ ณ วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร
วันอังคารที่ 05 พฤษจิกายน 2019 เวลา 08:13

วันเสาร์ที่ 2  พฤศจิกายน  2562  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่   เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐิน 
ให้กรมทางหลวงชนบท  กระทรวงคมนาคม  
ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดท่าโพธิ์ วรวิหาร ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมการประชุม เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 09:54

วันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562 เวลา 14.00  น.
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายถาวรวัฒน์   คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
โดยมี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมการประชุม
เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019 เวลา 12:54

วันจันทร์  28 ตุลาคม  2562 เวลา 16.00  น.
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายถาวรวัฒน์   คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
โดยมี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ พระวิหารหลวง  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2019 เวลา 06:22

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม  2562  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่   เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐิน 
ให้นายสวัสดิ์  กฤตรชตนันท์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดแจ้ง  วรวิหาร  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย”
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2019 เวลา 09:12

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม  2562  เวลา 09.30 น.
คณะสงฆ์ภาค 16 – 17  จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ
ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล  (อ.ป.ต.)  ในสังคมไทย”
โดยมี  พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมการประชุมฯ
พระธรรมวิมลโมลี  รักษาการเจ้าคณะภาค 16
มอบเกียรติบัตร และเป็นประธานปิดการประชุมฯ
ณ อาคารบุญธรรมสภา  วัดพัฒนาราม  พระอารามหลวง 
ตำบลตลาด  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 128 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 649
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 119423