JA slide show
 
Home
กิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจเยาวชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 05:44

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา 13.00  น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมกับวัดบุญนารอบ
จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตใจเยาวชน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา  ประจำปี 2563
ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:05

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา 06.30  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดพิธีทำบุญตักบาตร 
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
โดยมี  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 
ณ  บริเวณถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) 12 นักษัตร เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 12:48

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 17.00  น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธาน
พิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) 12 นักษัตร 
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) 12 นักษัตร
ณ  สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 12:47

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 15.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน 
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีสมโภชผ้าพระบฎพระราชทาน
ณ  สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 06:38

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 10.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกิจกรรมพัฒนาเยาวชนเนื่องในสัปดาห์วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563  
ณ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
ตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 02:26

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 15.00  น.
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู)
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู)
ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 162 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 649
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 119456