JA slide show
 
Home
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
วันเสาร์ที่ 04 พฤษภาคม 2019 เวลา 04:40

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม  2562 เวลา 07.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 79 รูป 
และรับชมถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  
ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนภูมิภาค
ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2562
พระศรีธรรมประสาธน์  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) เป็นประธานสงฆ์  
นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีและปฏิบัติหน้าที่ด้านศาสนพิธีการ
ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2019 เวลา 04:57

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)/
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร/พระอุปัชฌาย์ เป็นประธานสงฆ์  
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการ
ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดพระปริตรสำหรับเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 03:16

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่
๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในการพระราชพิธีดังกล่าวจะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนี้ สำนักพระราชวัง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้นมัสการสมเด็จพระวันรัต และพระพรหมมุนี เพื่อโปรดพิจารณาบทพระปริตรที่จะใช้เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อในวัดทุกวัดในประเทศ และต่างประเทศใช้เป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธีดังกล่าว


ดาวน์โหลด มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดพระปริตรสำหรับเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 02:45

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญชวนสมาชิกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชน 
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ)


ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562

ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และ
วัด
พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. 075-344714  , 075-357800

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 02:39

วันอาทิตย์ที่  28  เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ อาคารปฏิบัติธรรมกตัญญูกตเวทิตานุสรณ์
วัดบุญนารอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


อ่านเพิ่มเติม...
 
พระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 08:43

วันพฤหัสบดีที่  25  เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
พระราชพิธีสงกรานต์  พุทธศักราช 2562
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เชิญเครื่องราชสักการะ ซึ่งประกอบด้วย
ต้นไม้ทอง 1 ต้น ต้นไม้เงิน 1 ต้น แพรแดงติดขลิบ 1 ผืน  
เทียนหนักเล่มละ 180 แกรม 2 เล่ม  ธูปไม้ระกำ 2 ดอก และน้ำหอม 1 ขวดโหล  
เพื่อพระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา
ณ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)/
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ 
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 6
Content : 392
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 97031

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน