สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 10:38

วันจันทร์ที่ 10  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14.00  น.
คณะสงฆ์หนใต้  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์  ถวายพระพรชัยมงคลแด่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
โดยมี พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายลือชัย  เจริญทรัพย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภาคใต้
และเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ณ  วัดกะพังสุรินทร์  พระอารามหลวง  ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปัญญาวรานุยุต (เปลี่ยน รตนปญฺโญ)
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 10:37

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา  13.00  น.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปัญญาวรานุยุต (เปลี่ยน  รตนปญฺโญ) 
อายุ  79 ปี  พรรษา 56 
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปากพนัง  อดีตเจ้าอาวาสวัดสุขุม อำเภอปากพนัง 
โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้
ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
พร้อมนี้ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว 
ณ วัดสุขุม ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2563
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 10:35

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา  13.00  น.
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
ครั้งที่ 2/2563 
โดยมี  พระเดชพระคุณพระธรรมวิมลโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค 16 เป็นประธาน
พร้อมด้วย พระราชปริยัติเวที เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการ ทุกอำเภอ 
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุมฯ
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติงานการคณะสงฆ์ฯ 
วัดแจ้งวรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่สอบผ่านบาลีสนามหลวง และเจ้าสำนักศาสนศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 10:27

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา  10.00  น.
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่สอบผ่านบาลีสนามหลวง 
และเจ้าสำนักศาสนศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 
โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ  พระธรรมวิมลโมลี 
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค  16  เป็นประธานในพิธี 
พร้อมกันนี้  ได้รับความเมตตาจาก พระเทพปัญญาสุธี   ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16
/ เจ้าอาวาสวัดแจ้งวรวิหาร
พระราชปริยัติเวที  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
และ  พระราชวิสุทธิกวี  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ
ณ ห้องประชุมพระเทพปัญญาสุธี  
วัดแจ้งวรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ถวายโฉนดที่ดินวัดเทพนิมิต หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเสาร์ที่ 08 สิงหาคม 2020 เวลา 06:22

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา  13.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับ  ว่าที่ร้อยตรีประภาส  รักษ์ศรีทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ถวายโฉนดที่ดินวัดเทพนิมิต
หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นที่ตั้งวัดเทพนิมิต  มีเนื้อที่ประมาณ  6  ไร่  3  งาน  70.4 ตารางวา 
ให้แก่  พระครูปลัดอัมรินทร์  อคฺคญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดเทพนิมิต
โดย  วัดเทพนิมิต  ได้มอบอำนาจให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นผู้ดำเนินการขอออกโฉนดที่ดินของวัดเทพนิมิต (ที่ตั้งวัด) 
ตามหลักฐาน  น.ส. 3 เลขที่ 855

อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน
วันเสาร์ที่ 08 สิงหาคม 2020 เวลา 06:14

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ออกเยี่ยม  นิเทศ  ติดตาม  กำกับคุณภาพ  
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมี พระมหาสมศักดิ์  ปรมาภินนฺที  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 
พร้อมด้วยคณะครูให้การต้อนรับ
ณ   โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 
ตำบลช้างกลาง  อำเภอเมืองช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 110 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 16
Content : 883
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 161549

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร