JA slide show
 
Home
กิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาบูชาพระบรมธาตุ
วันศุกร์ที่ 03 มกราคม 2020 เวลา 02:59

วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 เวลา 18.30  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดกิจกรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ฟังธรรมเทศนา
และจุดเทียนเดินสมาธิรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์

อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2019 เวลา 15:14

คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563
31 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563


ณ  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
และวัดทุกวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Smile Smile Smile Smile Smile Smile SmileSmile

กำหนดการ

หนังสือสวดมนต์ข้ามปี

SmileSmile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูปัญญาธนาภรณ์ (เทียบ ธนฺปญฺโญ)
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2019 เวลา 15:11

วันจันทร์ที่ 30  ธันวาคม  2562  เวลา  13.00 น.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ  พระครูปัญญาธนาภรณ์  (เทียบ ธนฺปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออก  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากพูน
โดยมี พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พระครูปัญญาธนาภรณ์  (เทียบ ธนฺปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออก  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากพูน
อายุ 74 ปี  พรรษา 54
ณ วัดวังตะวันออก  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2019 เวลา 15:10

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00  น.
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธ) 
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
โดยมี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ พระวิหารหลวง  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระครูปัญญาธนาภรณ์ (เทียบ ธนฺปญฺโญ)
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 14:42

วันศุกร์ที่ 27  ธันวาคม  2562  เวลา  19.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ
พระครูปัญญาธนาภรณ์  (เทียบ ธนฺปญฺโญ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดวังตะวันออก  อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลปากพูน อายุ74 ปี พรรษา 54
ณ วัดวังตะวันออก  ตำบลคลัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 12/2562
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 14:40

วันศุกร์ที่ 27  ธันวาคม  2562  เวลา  09.00 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานการประชุมกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ครั้งที่ 12/2562
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดฯ
ณ  ห้องประชุมศรีวิชัย  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 107 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

มติมหาเถรสมาคม


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 601
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 116422

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน