JA slide show
 
Home
กิจกรรมสวดมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:52

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 15.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสวดมนต์  เจริญจิตตภาวนา  ถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
โดยมี  นายสมพงษ์  มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์  เจริญจิตตภาวนาฯ  
ณ ศาลา 100 ปี  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:49

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 14.30  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2 
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
ณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม   อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีกวนข้าวยาคู เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ณ วัดศาลามีชัย
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:44

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 13.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีกวนข้าวยาคู  
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีกวนข้าวยาคู  
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
ณ วัดศาลามีชัย  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:43

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 13.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่  อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการกำหนดให้วัดศรีทวี เป็นวัดบันดาลใจ
วันพฤหัสบดีที่ 06 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:42

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา  13.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย  นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการกำหนดให้วัดศรีทวี
เป็นวัดบันดาลใจ ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ  วัดศรีทวี  ถนนท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดมะนาวหวาน
วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:40

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา  09.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้คณะทำงานตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม  วัดมะนาวหวาน  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 110 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 649
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 119410