JA slide show
 
Home
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 07:53

วันพฤหัสบดีที่  25  เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ดำเนินการด้านพิธีสงฆ์และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 24 เมษายน 2019 เวลา 02:48

 

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครศรีธรรมราช  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  (ชั้น 5 ห้องเล็ก) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
อัญเชิญผ้าไตรประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2019 เวลา 08:08

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 10.30  น.
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย พระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) 
และคณะสงฆ์  เข้าร่วมพิธี
โดยมี นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ได้อัญเชิญผ้าไตรประทานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เพื่อประกอบพิธีอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2019 เวลา 07:17

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ  
(วันพระ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หิ้วปิ่นโตเข้าวัด ปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ)
โดยมี พระครูกาแก้ว เจ้าอาวาสวัดหน้าพระลาน ประธานฝ่ายสงฆ์
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ผู้แทนจากส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน  
เข้าร่วมในโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ
ณ วัดหน้าพระลาน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินของวัดเทพนิมิต
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 10:23

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

พร้อมด้วย นายพรภวิษย์ จินตาแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่ดินของวัดเทพนิมิต
ร่วมกับฝ่ายทหาร ตำรวจ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และท้องถิ่น

ณ วัดเทพนิมิต ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2019 เวลา 09:53

วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 15.00 น. นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย นางสาวศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีพระสิริรัตนาภรณ์ 
เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นประธานในการประชุม
ณ วัดบุญนารอบ  ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 6
Content : 392
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 97029

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน