สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 01:46

วันพุธที่ 18 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคม  FM 103.25 Mhz  เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ  วัดศรีทวี  ถนนท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน 1,500 ชิ้น เพื่อถวายพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 01:45

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  16.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมกับสมาชิกพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัดเย็บหน้ากากอนามัย จำนวน 1,500 ชิ้น
เพื่อถวายพระสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมประชุมกับพระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี คณะกรรมการวัด
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2020 เวลา 01:43

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  14.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมประชุมกับพระพุทธิสารเมธี เจ้าอาวาสวัดศรีทวี คณะกรรมการวัด 
และผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
เพื่อกำหนดแนวทางเพื่อร่วมกันพัฒนาวัดศรีทวี 
ให้เป็นวัดต้นแบบวัดบันดาลใจ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ณ  วัดศรีทวี  ถนนท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 6/2563
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 02:26

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  13.30  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช (โต๊ะข่าว) ครั้งที่ 6/2563
โดยมี   นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ก.บ.จ.นศ.) ครั้งที่ 1/2563
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2020 เวลา 02:23

วันอังคารที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  09.30  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ก.บ.จ.นศ.)  ครั้งที่ 1/2563
เพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่าย 
โครงการนครแห่งธรรม  เมืองศิลปวัฒนธรรม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่เพื่อระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดเทพนิมิต
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2020 เวลา 10:01

วันพฤหัสบดีที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  10.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ   
พร้อมด้วย นายเชาวลิต  บัวเผียน  นายช่างสำรวจ
และ นายนนทพร บุญชุม เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ
ลงพื้นที่เพื่อระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินของวัดเทพนิมิต 
หมู่ที่ 5 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่งติดต่อกับที่ดินของเอกชน จำนวน 2 แปลง 
ในการนี้วัดเทพนิมิต ขอคัดค้านแนวเขตที่ดินของเอกชนทั้ง 2 แปลง
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 151 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 713
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 125756

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร