JA slide show
 
Home
สมเด็จพระสังฆราช ทรงอำนวยพรประชาชน เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 2563
วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2019 เวลา 01:11

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพุทธศาสนสุภาษิต ว่า
“โมกฺโข กลฺยาณิยา สาธุ เปล่งวาจางาม ยังประโยชน์ให้สำเร็จ”
เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2563

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019 เวลา 10:15

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 14.00 น.
พระพุทธิสารเมธี  เจ้าอาวาสวัดศรีทวี  เป็นประธาน
การประชุมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
FM 103.25 Mhz
ครั้งที่ 12  ประจำปีพุทธศักราช 2562
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี 
ณ วัดศรีทวี   ถนนท่าวัง   อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการในกำกับดูแล
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019 เวลา 10:13

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 07.30 น.
นายสมพงษ์   มากมณี   รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมปรึกษาหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการในกำกับดูแล
ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบอำนาจให้
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในกำกับดูแล 
เข้าร่วมปรึกษาหารือฯ
ณ ร้านโกปี๊ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เข้าแสดงความยินดีกับ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2019 เวลา 09:14

วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 16.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าแสดงความยินดีกับ
นายสมพงษ์ มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
โอกาสได้รับตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และอวยพรปีใหม่ 2563
ณ  ห้องปฏิบัติงานรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน อ.ก.พ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019 เวลา 08:06

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใน อ.ก.พ. จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 1/2562 
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2019 เวลา 03:34

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 13.30 น.
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
ทรงมีพระบัญชามอบให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม
ปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ 
เป็นประธาน ในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร  พัดยศ และผ้าไตร
แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 62 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

มติมหาเถรสมาคม


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 601
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 116393

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน