สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
พิธีเปิดโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบ คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2020 เวลา 07:07

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.
พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธิกวี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) 
เมตตาเป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบ คณะสงฆ์ธรรมยุต
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ 19 - 23 กันยายน 2563
โอกาสนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการอบรมนักธรรมก่อนสอบ
คณะสงฆ์ธรรมยุต จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วัดพระนคร 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเทียนพรรษาของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020 เวลา 08:01

วันพฤหัสบดีที่  17  กันยายน พ.ศ. 2563
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ 
และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการ
ณ  วัดเจดีย์  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020 เวลา 07:59

วันพฤหัสบดีที่  17  กันยายน พ.ศ. 2563
นายณรงค์  ทรงอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี 
กองพุทธศาสนาศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  
ตรวจเยี่ยมหน่วยอบรมนักธรรมก่อนสอบ
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
และได้กราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช  
กราบนมัสการ พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร (ธ)  ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
และกราบนมัสการ พระราชปริยัติเวที  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ วัดมุมป้อม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อความเป็นสิริมงคล  โอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตรผู้ใช้งาน ระบบเว็บไซต์ (User) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รุ่นที่ 1
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020 เวลา 07:57

วันพุธที่  16  กันยายน พ.ศ. 2563
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มอบหมายให้ นางสุพรรษา  อนุสุนัย  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
พร้อมด้วย นางสาวภาสินี  ถาวรวงศ์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตรผู้ใช้งาน
ระบบเว็บไซต์ (User)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด  รุ่นที่  1
โดยมี  นายณรงค์  ทรงอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นประธานในพิธีเปิด  และให้เกียรติมอบวุฒิบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในพิธีปิด
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ศาลายา)  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายหมฺรับแบบประเพณีโบราณ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020 เวลา 07:56

วันพุธที่ 16  กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.40 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พิธีถวายหมฺรับแบบประเพณีโบราณ
เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
โดยได้รับความเมตตาจาก  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เป็นประธานในพิธีถวายหมฺรับแบบประเพณีโบราณฯ
ในการนี้  นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีถวายหมฺรับแบบประเพณีโบราณ
เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ
ณ  พระวิหารหลวง  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2020 เวลา 07:54

วันศุกร์ที่  11  กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 18.30 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
พิธีเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปี 2563
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 20 กันยายน 2563
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
ณ  สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  84 (ทุ่งท่าลาด) 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 17
Content : 952
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 175236

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร