JA slide show
 
Home
สัมมนาชาวพุทธต้นแบบ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:20

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมเสวนาแนวทางการสร้างอาสาสมัครคุ้มครองพระพุทธศาสนา ตามโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชาวพุทธต้นแบบ "แนวทางการสร้างอาสาสมัครคุ้มครองพระพุทธศาสนา"

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปิดสามเณรธรรมาสน์ทอง
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:30

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมพิธีปิดโรงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง"

อ่านเพิ่มเติม...
 
มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:13

จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อคืนความสุขให้คนในชาติ (ภาคใต้)  ในวันที่  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๕๗  เวลา ๑๗.๓๐  น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
การอบรมสามเณรธรรมาสน์ทอง
วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 02:27

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  ได้จัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรม "สามเณรธรรมาสน์ทอง" หนใต้ ระหว่างวันที่  ๑๔ - ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทสกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 02:15

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา  ประจำปี ๒๕๕๗  ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธียกช่อฟ้า
วันอังคารที่ 15 กรกฏาคม 2014 เวลา 02:08

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ร่วมพิธียกช่อฟ้า  ณ วัดโพธาราม  อ.พิปูน  จ.นครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 98 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 6
Content : 285
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 57573

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร