JA slide show
 
Home
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชร่วมประชุม พระสังฆาธิการ (ธรรมยุต)
วันอังคารที่ 09 ธันวาคม 2014 เวลา 10:36

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล  เจ้าอาวาสและเลขานุการ คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งที่ ๔/๒๕๕๗  ณ วัดพระนคร  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติฯ
วันอังคารที่ 02 ธันวาคม 2014 เวลา 09:53

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติตามโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชออกเยี่ยมวัดใต้หล้าพนาราม
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษจิกายน 2014 เวลา 10:32

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกตรวจเยี่ยมวัดใต้หล้าพนาราม  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนา
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษจิกายน 2014 เวลา 04:37

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีเปิดดครงการอบรมครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษจิกายน 2014 เวลา 04:28

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษจิกายน 2014 เวลา 02:56

เมื่อวันที่ ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการสอบธรรมสนามหลวง ในการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ณ โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 71 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 4
Content : 337
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 77629

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน