JA slide show
 
Home
ผอ.พศจ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง"โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 07:27

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพระสังฆาธิการ
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 01:54

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาส คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ในวันศุกร์ที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมศาลา  ๑๐๐ ปี  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 04:10

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของวัดบุญนารอบ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมจัดงานวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ 11 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00

 

นายศิริพัฒ  พัฒกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานในการจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา  ประจำปี  ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๑ / ๒๕๕๗  ในวันที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๓๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมสัมมนาพระวิปัสนาจารย์
วันศุกร์ที่ 06 มิถุนายน 2014 เวลา 07:47

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพระวิปัสนาจารย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปีที่ ๔๕

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ออกจังหวัดเคลื่อนที่
วันพฤหัสบดีที่ 05 มิถุนายน 2014 เวลา 00:00

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ในวันที่  ๔  มิถุนายน  ๒๕๕๗  ณ โรงเรียนวัดป่าหวาย  ต.เชียรเขา  อ.เฉลิมพระเกียรติ  จ.นครศรีธรรมราช

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 7
Content : 287
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 58891

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร