JA slide show
 
Home
ประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 04:04

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วัดเขาปรีดี  อ.ทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่  ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๓.๐๐ น.  โดยมีพระธรรมวิมลโมลี  เจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเสวนา สืบสานประเพณี ยกขันหมากพระปฐม
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 04:12

นายคุณัญพงษ์  ทหารไททย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเสวนา สืบสานประเพณ๊ ยกขันหมากพระปฐม  ณ  ศาลาร้อยปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗

 
ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนฯ
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 03:29

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ ๒  ณ โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง"โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2014 เวลา 07:27

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมงานแถลงข่าวโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพระสังฆาธิการ
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 01:54

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมพระสังฆาธิการระดับ เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาส คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗  ในวันศุกร์ที่  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมศาลา  ๑๐๐ ปี  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 04:10

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษตามโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของวัดบุญนารอบ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันศุกร์ที่ ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 3
Content : 296
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 64607

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร