สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
ลงพื้นที่เพื่อหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบการบุกรุกใช้พื้นที่ของวัดคีรีวง
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2020 เวลา 03:10

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   เวลา  13.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย นายเชาวลิต  บัวเผียน  นายช่างสำรวจ
ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าอาวาสวัดคีรีวง อำเภอลานสกา
เพื่อหาข้อเท็จจริงและตรวจสอบการบุกรุกใช้พื้นที่ของวัด
ณ  วัดคีรีวง  ตำบลกำโลน  อำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่จะขอให้เปิดทางในที่ดินวัดสิงห์ (ร้าง)
วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2020 เวลา 03:09

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   เวลา  10.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ที่จะขอให้เปิดทางในที่ดินวัดสิงห์ (ร้าง)
เพื่อใช้เป็นทางเข้าออก สู่ถนนสาธารณะ
ณ   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมอนุกรรมการ อ.ก.พ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันศุกร์ที่ 08 พฤษภาคม 2020 เวลา 12:42

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563   เวลา  13.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการ อ.ก.พ. จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน
ณ   ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
วันพฤหัสบดีที่ 07 พฤษภาคม 2020 เวลา 01:59

วันพุธที่ 6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เวลา  10.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมฟังพระธรรมเทศนาและทำบุญถวายเพลพระสงฆ์ 
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก
ณ วัดศรีทวี  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
แจกโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วันวิสาขบูชา
วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2020 เวลา 12:20

วันพุธที่ 6  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 เวลา  15.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้แจกโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์วันวิสาขบูชา
เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก 
โดยให้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เพื่อการสร้างสังคมที่ดี 
มีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างยั่งยืน และสนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลักธรรม
ไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
โดยต้องคำนึงถึงมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ บริเวณวัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันวิสาขบูชา
วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2020 เวลา 04:52

วันวิสาขบูชา

ปฏิบัติบูชา  เจริญจิตตภาวนาอยู่กับบ้าน

....ธรรมะสุขใจ  ห่างภัยโควิด-19


 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 128 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 13
Content : 761
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 140100

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร