JA slide show
 
Home
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:38

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคม  FM 103.25 Mhz  เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ  วัดศรีทวี  ถนนท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:16

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ  
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
ในหัวข้อ  “มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุที่เมืองนคร 
กับการพัฒนาพื้นที่ปริมณฑล  แหล่งมรดกโลก  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร”
โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
เป็นประธานการเสวนาทางวิชาการฯ
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการฯ
ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 01:54

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา  13.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
ณ โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีกวนข้าวยาคู เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563 ณ วัดบุญนารอบ
วันพุธที่ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 01:51

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา  13.09 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีกวนข้าวยาคู  
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมพิธีกวนข้าวยาคู  
เนื่องในงานมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
ณ วัดบุญนารอบ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 04:03

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563   เวลา  09.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  
ลงพื้นที่ประสานงาน ชี้แจงวัตถุประสงค์ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการปฏิบัติงาน 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมการจัดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3
วันจันทร์ที่ 03 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 03:57

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  09.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
เยี่ยมการจัดสอบ O-Net ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 3 และให้โอวาทสามเณร 
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสระเรียง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 162 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 649
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 119451