สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
นิเทศ ติดตาม การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปี 2563 ของคณะสงฆ์อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
วันจันทร์ที่ 03 สิงหาคม 2020 เวลา 09:00

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้ออกเยี่ยม  นิเทศ ติดตาม  
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปี 2563 
พร้อมบรรยายถวายความรู้แก่พระนวกะ 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ณ สำนักศาสนศึกษาอำเภอเชียรใหญ่  
วัดปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Applocation AppSheet
วันเสาร์ที่ 01 สิงหาคม 2020 เวลา 03:40

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้ นางสาวอรอุมา จิตรามาศ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
และนางสาวอภิชญา ร่อนรา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การใช้ Applocation  AppSheet 
เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง”  ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2563 
ณ  อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ  หลังที่ 2  ชั้น 3  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม
โดยมีนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
และ  นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษ

อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศ ติดตาม การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปี 2563 คณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่ และอำเภอถ้ำพรรณรา
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2020 เวลา 08:40

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้ออกเยี่ยม  นิเทศ ติดตาม  
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปี 2563 
พร้อมบรรยายถวายความรู้แก่พระนวกะ 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอทุ่งใหญ่  และอำเภอถ้ำพรรณรา
ณ สำนักศาสนศึกษาอำเภอทุ่งใหญ่  
วัดท่ายาง  ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2020 เวลา 08:38

วันพฤหัสบดีที่ 30  กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานการประชุมกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ณ  ห้องประชุมศรีวิชัย  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 เวลา 06:03

วันอาทิตย์ที่  28  กรกฎาคม พ.ศ.  2563  เวลา 19.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
โดยมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน 
เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล 
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม 2563 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ณ  หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2563
วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2020 เวลา 04:51

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 16.00 น.
คณะสงฆ์ในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2563
โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  เป็นประธานสงฆ์
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลฯ
ณ  พระวิหารหลวง  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 107 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 16
Content : 883
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 161549

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร