สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2020 เวลา 08:27

วันพฤหัสบดีที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  13.30  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการ
จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

อ่านเพิ่มเติม...
 
ปรึกษาหารือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณฯ
วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2020 เวลา 04:41

วันพฤหัสบดีที่ 12  มีนาคม พ.ศ. 2563   เวลา  10.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย  นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
เข้าปรึกษาหารือแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ
การดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2563
ร่วมกับ  นางจีรภา รอดเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ  สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น 2  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ให้คำปรึกษาและแนะนำการแก้ปัญหาเพื่อขจัดปัญหาข้อร้องเรียน
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 เวลา 10:51

วันพุธที่ 11 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  14.20 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำการแก้ปัญหาเพื่อขจัดปัญหาข้อร้องเรียน
ของนางศรีประเสริฐ แสงประดับ 
อยู่บ้านเลขที่ 99/11 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
และ นายวัชรา ชุมธรรม กำนันตำบลนาทราย
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 ในวัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 เวลา 06:41

วันพุธที่ 11 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  10.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับอำเภอช้างกลาง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 
ในวัดธาตุน้อย อำเภอช้างกลาง ซึ่งเป็นวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้ประชาสัมพันธ์ ถึงแนวทางและวิธีการในการป้องกันการแพร่ของเชื้อไวรัสโควิด-19
และได้รับความเมตตาจากพระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย 
และคณะสงฆ์  ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างดี
ณ  วัดธาตุน้อย  ตำบลหลักช้าง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 เวลา 06:39

วันพุธที่ 11 มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
รายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคม  FM 103.25 Mhz  เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ  วัดศรีทวี  ถนนท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
แสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 11 มีนาคม 2020 เวลา 06:37

วันอังคารที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
แสดงความยินดีกับบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ที่ได้รับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา  จำนวน 5 ราย  ประกอบด้วย
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  ส้มแป้น  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
สอบได้ ธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา
2. นางสุพรรษา  อนุสุนัย       นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
สอบได้ ธรรมศึกษา ชั้นเอก ระดับอุดมศึกษา
3. นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
สอบได้ ธรรมศึกษา ชั้นโท ระดับอุดมศึกษา
4. นางสาวอภิชญา  ร่อนรา    นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
สอบได้ ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา
5. นายนนทพร  บุญชุม         เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ        
สอบได้ ธรรมศึกษา ชั้นตรี ระดับอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 252 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 713
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 125813

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร