JA slide show
 
Home
จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2561
วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2018 เวลา 09:04

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการประชุม การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2561
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 04:27

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการประชุม

การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 04:15

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 03:43

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้มอบหมายนายเจียร ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมสัมมนาโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 03:32

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา เวลา 09.00 น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

พร้อมด้วยนายวิเชียร ทองสีอ่อน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 09:04

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ

ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

ณ วัดวังฆ้องและชุมชนบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 57 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 3
Content : 328
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 70003

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร