JA slide show
 
Home
การประชุมสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2019 เวลา 04:10

วันที่  8 - 10  ธันวาคม  2562  
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางวราพร  สนามแจ่ม  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
พร้อมด้วย นางสาวเฌอณภัค  ขาวขะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน  โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  “หมู่บ้านรักษาศีล 5” 
(ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี)  ประจำปีงบประมาณ 2562
ณ  วัดไร่ขิง  พระอารามหลวง  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญชวนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563
วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2019 เวลา 09:12

คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วน
เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2563
30 ธันวาคม 2562 - 1 มกราคม 2563


ณ  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
และวัดทุกวัดในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Smile Smile Smile Smile Smile Smile SmileSmile

กำหนดการ

หนังสือสวดมนต์ข้ามปี

SmileSmile Smile Smile Smile Smile Smile Smile

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 13:53

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.30 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 13:22

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมผ่านระบบวีดิทัศนทางไกล เพื่อชี้แจงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 12:49

วันพุธที่ 4  ธันวาคม  2562  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศนทางไกล  เพื่อชี้แจงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 12:42

วันพุธที่ 4  ธันวาคม  2562  เวลา 14.00 น. 
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2562-2563 
โดยได้รับความเมตตาจาก  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมฯ   
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

มติมหาเถรสมาคม


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 601
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 116381

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน