JA slide show
 
Home
เยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019 เวลา 06:28

วันพุธที่  9  ตุลาคม  2562  เวลา  13.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี ประจำปี 2562 
ณ สนามสอบวัดรามประดิษฐ์ (ธ) ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง 
และสนามสอบวัดคงคาสวัสดิ์ ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก
อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนตุลาคม 2562
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019 เวลา 06:26

วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประชุมข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำเดือนตุลาคม 2562 
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019 เวลา 06:22

วันอังคารที่  8  ตุลาคม  2562  เวลา  14.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา 2562 สมัยที่ 1 นักธรรมชั้นตรี
ณ  สนามสอบวัดศรีพิบูลย์ (ธ)  ตำบลหินตก  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช
และสนามสอบวัดเนกขัมมาราม  ตำบลร่อนพิบูลย์  อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเพลิงไหม้อุโบสถวัดชัน ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019 เวลา 06:21

วันอังคารที่  8  ตุลาคม  2562  เวลา  13.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพเพลิงไหม้อุโบสถ
วัดชัน ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019 เวลา 06:14

วันจันทร์ที่  7  ตุลาคม  2562  เวลา  13.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์   นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง  ประจำปีการศึกษา 2562 สมัยที่ 1 นักธรรมชั้นตรี
ณ  วัดในเขตอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  และอำเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ของนายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019 เวลา 06:13

วันจันทร์ที่  7  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ   
ของนายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
นายอำเภอทุกอำเภอ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนภาคเอกชน  
ณ  ห้องประชุมศรีวิชัย  ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 24 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 540
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 111114

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน