สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
ลงพื้นที่ทำผังผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน วัดสระบัว (ร้าง)
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 09:08

วันที่ 10 - 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้ นายนนทพร บุญชุม  เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง
พร้อมด้วย นายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ  ลงพื้นที่ทำผังผู้ใช้ประโยชน์ที่ดิน
วัดสระบัว (ร้าง) หมู่ที่ 4 ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
เลขที่โฉนด  148161  เนื้อที่  45  ไร่ 0  งาน 86.6 ตารางวา

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบวงสรวงงานบูรณะวิหารธรรมศาลา วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 08:25

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 น.
พิธีบวงสรวงสักการะเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามพิธีทางศาสนาพราหมณ์
งานบูรณะวิหารธรรมศาลา วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พร้อมด้วย  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  
เข้าร่วมพิธีบวงสรวงฯ
ณ วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 02:54

 

มติมหาเถรสมาคม
เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดงานส่งเสริมการเผยแผ่
พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา
และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

การจัดกิจกรรมส่วนภูมิภาค ให้พิจารณาตามแนวทางการจัดกิจกรรมของส่วนกลาง ดังนี้

การทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และการถวายสังฆทานพระสงฆ์
การถวายเทียนพรรษา และการถวายผ้าอาบน้ำฝน
การแสดงพระธรรมเทศนา การบรรยายธรรม และการสนทนาธรรม
พิธีเวียนเทียน

หรือกิจกรรมที่เห็นว่าเหมาะสม และวัด หรือสถานที่จัดกิจกรรม
ต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
โดยให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
มาตรการป้องกันของทางจังหวัด หรือพื้นที่นั้นๆ
และที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจคัดกรอง
การสวมหน้ากากอนามัย การจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือ
และการเว้นระยะห่างของพระภิกษุ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ปันสุข ปันน้ำใจ จากใจ พม.
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 01:48

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 14.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามโครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน ปันสุข ปันน้ำใจ จากใจ พม. 
ด้วยการแจกข้าวกล่อง  จำนวน  1,000 กล่อง
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 
ณ วัดบุญนารอบ  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เข้าหารือกับ ผวจ.นศ. เพื่อขอความเห็นในการเตรียมการจัดงานฯ
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2020 เวลา 01:44

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 12.45 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราช ,
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าหารือกับ  นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อขอความเห็นในการเตรียมการจัดงานเปิดเมือง “ภูมิปัญญา อารยวิถีนครศรีธรรมราช” 
ณ   ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563
วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2020 เวลา 11:45

วันพุธที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครศรีธรรมราช ,
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ประจำปี 2563
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 86 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 13
Content : 809
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 147256

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร