สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
การประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561 - 2565)
วันพุธที่ 02 กันยายน 2020 เวลา 09:06

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น.
นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน
การประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช (พ.ศ. 2561 - 2565)
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือ
เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
(พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน
จากส่วนราชการ  หน่วยงาน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคประชาสังคม  และภาคธุรกิจ
ณ  ห้องบงกชรัตน์  โรงแรมทวินโลตัส 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563
วันพุธที่ 02 กันยายน 2020 เวลา 06:55

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน
การประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์
อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563
และในเวลา 09.30 น.
ร่วมการฝึกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) 
ประจำปี 2563
ผ่านระบบ CAT CONFERENCE
ณ  ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการบรรยายลักษณะของข้าราชการในส่วนภูมิภาค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันพุธที่ 02 กันยายน 2020 เวลา 06:54

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบรรยายลักษณะของข้าราชการในส่วนภูมิภาค
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม ถึงวันที่  2 กันยายน 2563  
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ขอรับเช่าสืบแทนอาคาร วัดสมิท (ร้าง)
วันอังคารที่ 01 กันยายน 2020 เวลา 09:00

 

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง ขอรับเช่าสืบแทนอาคาร วัดสมิท (ร้าง)
ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพวัดสระประดิษฐ์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 01 กันยายน 2020 เวลา 07:51

วันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
พร้อมด้วย  นายเชาวลิต  ผัวเผียน  นายช่างสำรวจ  
ลงพื้นที่ร่วมกับ  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เพื่อตรวจสอบสภาพวัดสระประดิษฐ์ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ วรวิหาร
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2020 เวลา 06:52

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.
พิธีทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ วรวิหาร
โดยมี พระเดชพระคุณ พระราชญาณมุณี  ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลในเมือง (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์วรวิหาร  เป็นประธานในพิธีฯ
พระราชปริยัติเวที  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ,
พระราชวิสุทธิกวี  เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
ร่วมพิธีทำบุญบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อดีตเจ้าอาวาสทุกรูป
พระครูสิริธรรมาภิรัต เจ้าคณะอำเภอพระพรหม - ลานสกา (ธ)  เป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา
โอกาสนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
เข้าร่วมพิธีทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าโพธิ์ วรวิหาร 
ณ ศาลาการเปรียญวัดท่าโพธิ์ วรวิหาร  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 128 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 17
Content : 952
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 175271

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร