JA slide show
 
Home
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
วันพุธที่ 29 มกราคม 2020 เวลา 08:43

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา  13.30  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 
ซึ่งกำหนดจัดขึ้น  ระหว่างวันที่  2 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมี  นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 29 มกราคม 2020 เวลา 07:04

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประชุมข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำเดือนมกราคม 2563 
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
วันพุธที่ 29 มกราคม 2020 เวลา 01:39

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563   เวลา 16.00  น.
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) 
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายสมพงษ์  มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
ณ  ศาลา 100 ปี  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2563
วันอังคารที่ 28 มกราคม 2020 เวลา 04:45

วันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2563
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในการพิจารณาเลือกพื้นที่ เพื่อใช้รองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ
วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2020 เวลา 09:25

วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 15.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะทำงานตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่สำหรับรองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในการพิจารณาเลือกพื้นที่
เพื่อใช้รองรับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2020 เวลา 02:01

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย  นางสาวเฉลิมขวัญ ส้มแป้น  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประจำปี 2563 
ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 156 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 649
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 119446