JA slide show
 
Home
นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม -บาลี
วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2019 เวลา 07:45

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม  2562
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้ นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ 
พร้อมด้วย นางวราพร สนามแจ่ม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
และนางสาวศิริกรรณ คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม -บาลี 
ณ  สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิวงศาราม อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ,
สำนักศาสนศึกษาวัดคงคาเจริญ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช,
สำนักศาสนศึกษาวัดสามัคยารา  อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิเชียรธรรมรัตน์ (มิลัด บุปฺผโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก
วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2019 เวลา 07:42

วันเสาร์ที่ 3  สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวิเชียรธรรมรัตน์  (มิลัด  บุปฺผโก)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก
พระเทพวินยาภรณ์  รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายภาคภูมิ อินทสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พระครูวิเชียรธรรมรัตน์  (มิลัด  บุปฺผโก)
อายุ 72 พรรษา 44  อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก
ณ วัดเพชรจริก  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
สวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระครูวิเชียรธรรมรัตน์ (มิลัด บุปฺผโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก
วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2019 เวลา 07:40

วันศุกร์ที่  2 สิงหาคม  2562  เวลา 19.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ
พระครูวิเชียรธรรมรัตน์  (มิลัด  บุปฺผโก)  อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรจริก  
อายุ 72 พรรษา 44
โดยมี พระธรรมกิตติเมธี รักษาการเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และแสดงพระธรรมเทศนา
ณ วัดเพชรจริก  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
วันอังคารที่ 06 สิงหาคม 2019 เวลา 07:31

วันศุกร์ที่  2 สิงหาคม  2562  เวลา 18.00 น.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ 
เสด็จมาทรงเยี่ยมราษฎรเครือข่ายชุมชนเตือนภัยพิบัติ
ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  ยามยาก  สภากาชาดไทย 
และเสด็จมาทรงติดตามงานโครงการกำลังใจฯ ณ เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2562 (เป็นการส่วนพระองค์) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เฝ้ารับเสด็จ  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
โดยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระสมเด็จองค์ปฐม
ณ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง)  จำกัด
ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
วันพฤหัสบดีที่ 01 สิงหาคม 2019 เวลา 08:08

วันพฤหัสบดีที่  1 สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น.
นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานพิธีเปิด
กิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
โดยมี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย นายรัตน์พงษ์  นันทรัตน์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ 
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถานฯ
ณ  วัดเจดีย์หลวง ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่พระราชวิสุทธิกวี
วันพฤหัสบดีที่ 01 สิงหาคม 2019 เวลา 03:09

วันอังคารที่  30  กรกฎาคม  2562  เวลา 16.00  น.
ร่วมแสดงมุทิตาสักการะแด่พระราชวิสุทธิกวี (พระศรีธรรมประสาธน์) 
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) 
เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562
โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมพิธีฯ 
ณ พระวิหารหลวง  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 72 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 488
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 107191

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน