สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
กิจกรรมทำบุญให้ทานไฟ ณ วัดโคกกะฐิน
วันศุกร์ที่ 06 มีนาคม 2020 เวลา 03:27

วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  05.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญให้ทานไฟ 
ในระหว่างการจัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ  ระดับเจ้าคณะจังหวัด 
รองเจ้าคณะจังหวัด  และพระเลขานุการ 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ภาค 16-17-18
และพระสังฆาธิการจากประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม  2563
ณ วัดโคกกะฐิน  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าคณะจังหวัด และพระเลขานุการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ ภาค 16-17-18 และพระสังฆาธิการจากประเทศมาเลเซีย
วันพุธที่ 04 มีนาคม 2020 เวลา 12:07

วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  18.00 น.
คณะสงฆ์หนใต้ จัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ 
ระดับเจ้าคณะจังหวัด  รองเจ้าคณะจังหวัด  และพระเลขานุการ 
ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้  ภาค 16-17-18  และพระสังฆาธิการจากประเทศมาเลเซีย
และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในหนใต้ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม  2563
โดย  พระเดชพระคุณ พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้ 
มอบหมายให้ พระธรรมวิมลโมลี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 16
เป็นประธานการประชุมในวันนี้
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ
และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ 
ณ วัดโคกกะฐิน  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
คำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับพระสงฆ์-สามเณร ห่างไกลจาก Covid-19
วันพุธที่ 04 มีนาคม 2020 เวลา 04:08

คลิก เพื่อดูภาพใหญ่


1. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปประเทศจีนหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

2. หลักเลี่ยงสถานที่ชุมชนแออัด

3. ไม่คลุกคลีกับผู้ป่วย  สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกบิณฑบาต  หรือสัมผัสกับญาติโยม 
นักท่องเที่ยว

4. ไม่สัมผัสหรือผู่ใกล้ชิดกับสัตว์โดยเฉพาะที่ป่วยหรือตาย

5. หมั่นล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ

6. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว)

7. รักษาร่างกายให้อบอุ่น  นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ


คำแนะในการปฎิบัติตัว สำหรับพระสงฆ์-สามเณร 
เพื่อป้องกัน ไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

 

กรมควบคุมโรค

คำแนะนำในการป้องกันโรค COVID-19
สำหรับสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 


มาตรการป้องกัน COVID19

 

บทความรตนสูตรจากพระไตรปิฎก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพวัดร้าง ณ วัดโคกกรูด (ร้าง)
วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2020 เวลา 08:30

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  12.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพวัดร้าง 
เพื่อดำเนินการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
ร่วมกับคณะสงฆ์  โดยมี  พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้  เป็นประธาน 
ณ วัดโคกกรูด (ร้าง)  หมู่ที่ 3 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพวัดร้าง ณ วัดสนธิ์ (ร้าง)
วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2020 เวลา 08:29

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  09.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ลงพื้นที่เพื่อตรวจสภาพวัดร้าง 
เพื่อดำเนินการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา
ร่วมกับคณะสงฆ์  โดยมี  พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้  เป็นประธาน 
ณ วัดสนธิ์ (ร้าง) หมู่ที่ 5 ตำบลมะม่วงสองต้น
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันจันทร์ที่ 02 มีนาคม 2020 เวลา 08:28

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563  เวลา  08.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2563   
ณ ศาลาประชาคมโรงละคร  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 246 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 713
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 125808

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร