สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 7/2562
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 10:44

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม  2562 เวลา  13.30 น.
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธาน
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 7/2562
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ร่วมการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการฯ 
ณ ห้องแก้วกัลยา  โรงแรมเมืองลิกอร์
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอ วัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช) เพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก
วันอังคารที่ 23 กรกฏาคม 2019 เวลา 01:28

วันจันทร์ที่  22 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการในการนำเสนอ
วัดพระธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช (พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช)
เพื่อขึ้นบัญชีมรดกโลก ประจำปี 2562
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมฯ
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการสงฆ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2562
วันศุกร์ที่ 19 กรกฏาคม 2019 เวลา 07:43

วันศุกร์ที่  19 กรกฎาคม  2562  เวลา 13.00  น.
การประชุมคณะกรรมการสงฆ์  จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4/2562 
ณ ศาลาการเปรียญ วัดปากเชียร ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดย พระสิริคณาจารย์  รองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมการประชุมฯ
และ ถวายรายงานข้อมูลในที่ประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การให้เช่าปรับปรุงที่ดิน วัดเจดีย์เอน (ร้าง)
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 08:49

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เรื่อง  การให้เช่าปรับปรุงที่ดิน  วัดเจดีย์เอน (ร้าง)

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 02:39

วันพุธที่  17 กรกฎาคม  2562  เวลา 16.00  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562
ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18(ธ)/
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์
นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส 
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันทำหน้าที่ด้านพิธีการ
และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆแก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธีฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและเทียนพรรษาของหน่วยงานและสถานศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฏาคม 2019 เวลา 02:20

วันพุธที่  17 กรกฎาคม  2562  เวลา 08.30  น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน
และเทียนพรรษาของหน่วยงานและสถานศึกษา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา - เข้าพรรษา ประจำปี 2562
โดยอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน จากศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง ไปตามถนนราชดำเนิน เพื่อเข้าสู่พระวิหารทรงม้า วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ถวายเป็นพุทธบูชา

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 76 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 13
Content : 809
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 147249

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร