JA slide show
 
Home
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์ฯ
วันอังคารที่ 01 กันยายน 2015 เวลา 11:34

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘  ในวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิค้มกันยาเสพติด
วันอังคารที่ 01 กันยายน 2015 เวลา 07:20

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม  ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
ติดตามใบสมัครโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" อำเภอปากพนัง
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 03:20

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกติดตามใบสมัครโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ ที่ว่าการอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๕๘  พบว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น ประมาณ ๕,๐๐๐ คน  โดยปลัดอาวุโส อำเภอปากพนังได้มอบใบสมัครดังกล่าวให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดำเนินการต่อไป

 
ประชุมพระสังฆาธิการและพระนวกะ
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 02:58

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยายพิเศษ ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสและพระนวกะของคณะสงฆ์ ภาค ๑๖ ธรรมยุต

อ่านเพิ่มเติม...
 
ติดตามใบสมัครโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 03:04

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ออกติดตามใบสมัครโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพระเลขานุการคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 02:46

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายไมตรี ฉายประทีบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในการประชุมพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 540
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 111125

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน