JA slide show
 
Home
การอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานวัดป่าระกำใต้
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 02:30

นายศิริพัฒ  พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมรากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๔ ณ วัดป่าระกำใต้  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเสาร์ที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชร่วมประชุมสัญจรคณะสงฆ์ธรรมยุต
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 04:26

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 04:45

คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 10:04

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่่  ๒๕ - ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และศาลาประชาคมโรงละคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชเป็นประธานเปิดโรงเรียนรักษาศีล ๕
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 09:42

นายคุณัญพงษ์ ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสรีธรรมราช เป็นประธานในการเปิดโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ของโรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชเยี่ยมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 09:37

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  เยียมค่ายคุณธรรมจริยธรรมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช  ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดศรีทวี  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 540
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 111116

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน