JA slide show
 
Home
การประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 09:08

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะไปนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชร่วมต้อนรับเปรียญธรรม ๓ ประโยค
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 09:02

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมต้อนรับ พระมหาอนุกูล  อาภาธโร  สามเณรวัดสวนป่าน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  และอ่านประกาศการสอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมการขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 08:55

นายคุณัญพงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ในวันที่ ๒๔  กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ วัดท่าเรือ  อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...
 
การแข่งขันประกวดศาสนพิธีกร
วันพุธที่ 29 กรกฏาคม 2015 เวลา 05:41

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและพุทธสมาคมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการการประกวดศาสนพิธีกร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชอัญเชิญรางวัลเสาอโศกถวายเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2015 เวลา 10:47

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช อัญเชิญรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม  ประจำปี  ๒๕๕๘ เพื่อนำถวายแด่พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

อ่านเพิ่มเติม...
 
สนง.พศจ.นครศรีธรรมราชต้อนรับผู้ตรวจราชการฯและคณะ
วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:25

เมื่อวันที่ ๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับ  นายฉัตรชัย  ชูเชื้อ  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 53 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 540
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 111126

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน