JA slide show
 
Home
หล่อเทียนพรรษาวัดทุ่งแย้
วันพุธที่ 15 กรกฏาคม 2015 เวลา 09:19

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการชาวพุทธชุดขาว หล่อเทียนพรรษา ๑๒ นักษัตร์  เพื่อรองรับพระบรมะาตุ สู่มรดกโลก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมการจัดงานวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 06 กรกฏาคม 2015 เวลา 07:39

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีนายศิริพัฒ  พัฒกุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชขับเคลื่อนโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2015 เวลา 03:45

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 06:47

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015 เวลา 06:12

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมขับเคลื่อนโครงการ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2015 เวลา 11:36

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ (ชั้น๓) ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 540
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 111116

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน