JA slide show
 
Home
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 09:46

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต เพื่อถวายงานที่เกี่ยวข้องกับคณะสงฆ์ ในวันที่ ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดตรีนิมิตร

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 09:29

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๘  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดประดู่พัฒนาราม อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำปี ๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 08:59

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และศาลาประชาคม โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.ร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์อำเภอเชียรใหญ่
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:37

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนางสาวสุภาพร  เกตุสุริยงค์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ เข่้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์อำเภอเชียรใหญ่  ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘  ณ วัดสระโพธิ์  ตำบลเสือหึง  อำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาชบูชาฯ
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:22

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฎฐมีบูชา  ประจำปี  ๒๕๕๘ ในวันที่ ๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชอ่านตราตั้งรักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 10:10

พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ ได้มอบหมายให้นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  อ่านคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ วัดแจ้ง วรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 540
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 111112

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน