JA slide show
 
Home
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชถวายหนังสือครูพระสอนศีลธรรม
วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 02:59

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายหนังสือครูพระสอนศีลธรรมเพื่อการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนแก่ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน  ๒๕๕๘  ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเตรียมการจัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานฯ
วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 03:10

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมเตรียมการจัดปฏิบัติธรรมกรรมฐานขึ้นเมื่อวันที่  ๒๙  เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมพิธีบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 05:25

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมพิธีบรรพชา อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านเพิ่มเติม...
 
ร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 05:16

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายไมตรี  ฉายประทีป  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการสงฆ์สัญจรจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 04:56

จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการ"ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด"
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 04:41

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการอบรมค่าย "ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 540
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 111117

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน