JA slide show
 
Home
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษจิกายน 2019 เวลา 06:33

วันพฤหัสบดีที่  28 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานการประชุมกรมการจังหวัด 
หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ครั้งที่ 11/2562
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 11/2562
ณ ห้องประชุมศรีวิชัย  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
รับมอบหนังสือมอบอำนาจ ให้ออกโฉนดที่ดิน ที่ธรณีสงฆ์วัดมะนาวหวาน
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษจิกายน 2019 เวลา 02:01

วันพุธที่  27 พฤศจิกายน  2562 เวลา 17.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้ากราบสักการะ พระราชสิริธรรมมงคล  เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน  (พระอารามหลวง)
และรับมอบหนังสือมอบอำนาจ ให้ออกโฉนดที่ดิน  ที่ธรณีสงฆ์วัดมะนาวหวาน
ณ  วัดมะนาวหวาน  (พระอารามหลวง)  ตำบลช้างกลาง
อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ เตรียมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษจิกายน 2019 เวลา 01:59

วันพุธที่  27 พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.30 น.
นายถาวรวัฒน์  คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธาน
การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
เตรียมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือ
เตรียมการจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2563
ณ  ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2  
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษจิกายน 2019 เวลา 01:58

วันพุธที่  27 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวี จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคม  FM 103.25 Mhz เวลา 09.00 - 10.00 น.
ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เนื่องในวัน “มหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 25 พฤษจิกายน 2019 เวลา 08:08

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  เวลา 07.00 น.
กองทัพภาคที่ 4  โดย มณฑลทหารบกที่ 41
จัดพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 
เนื่องในวัน “มหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562
โดยมี  พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธี
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 
ณ  บริเวณสนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่  6 
ค่ายวชิราวุธ  ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ 2562-2563
วันศุกร์ที่ 22 พฤษจิกายน 2019 เวลา 07:39

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี  บูชาพระบรมธาตุ 
ระหว่างวันที่  31  ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.
ต่อเนื่องถึงวันที่ 1 มกราคม 2563  เวลา 06.30 น. 
ณ  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช
จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ
ตามโครงการนครแห่งธรรม เมืองศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพระบรมธาตุ มรดกธรรม มรดกโลก
เชื่อมเส้นทางศรีวิชัย เปิดประตูประชาคมอาเซียน


Smile กำหนดการ Smile

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

มติมหาเถรสมาคม


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 601
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 116377

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน