สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์ของวัดท้าวราษฎร์
วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2020 เวลา 12:37

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย  นายนนทพร บุญชุม  เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง  
เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการจัดประโยชน์ในที่ธรณีสงฆ์ของวัดท้าวราษฎร์ 
ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบและดำเนินการ
โดยมีพระครูประโชติกิจจาภรณ์
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เจ้าอาวาสวัดท้าวราษฎร์
พระครูศรีกิตติธำรง เจ้าคณะตำบลกำแพงเซา 
และ พ.ต.ท.ก่อเกียรติ ทองผุด  รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมทำความเข้าใจด้วย
ณ  วัดท้าวราษฎร์ ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดโรงพยาบาล" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันอังคารที่ 09 มิถุนายน 2020 เวลา 04:51

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น.
นายศิริพัฒ   พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน
ในพิธีเปิด
การจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนา  ทำความสะอาดโรงพยาบาล" 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  และน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล  
โดยมี นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
ณ  โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมสนามสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2563
วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2020 เวลา 11:23

วันจันทร์ที่  8  มิถุนายน พ.ศ. 2563
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เยี่ยมสนามสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2563
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 16  เป็นวันที่สอง
ณ  วัดไตรธรรมาราม  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันจันทร์ที่ 08 มิถุนายน 2020 เวลา 04:11

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เช่น สรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
สรุปข้อร้องเรียนของคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน
สรุปข้อหารือของคณะอนุกรรมการตอบข้อหารือ
ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ  เป็นต้น

เอกสารเผยแพร่ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ต่อไป

บทความเรื่อง “ท่าน”  ก็โดนเหมือนกัน

บทความเรื่อง แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้

บทความเรื่อง  บ้านผมไม่ตรงตามแบบ

บทความเรื่อง  คนเดียวกันหรือเปล่า

บทความเรื่อง  ขอไปสู้คดีต่อ

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมสนามสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2563
วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน 2020 เวลา 10:55

วันอาทิตย์ที่  7  มิถุนายน พ.ศ. 2563  เวลา 12.00 น.
พระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี  รักษาการเจ้าคณะภาค 16
เมตตาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศวิสุงคามสีมา
และเป็นประธานในพิธีเปิดการสอบประโยคบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 2/2563
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมในพิธีฯ 
และเยี่ยมสนามสอบประโยคบาลีสนามหลวง  ครั้งที่ 2/2563
ณ  วัดไตรธรรมาราม  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563
วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน 2020 เวลา 08:36

ประกาศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
ที่ 4/2563

เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2563
เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
จะเวียนมาบรรจบในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ
สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี อย่างไรก็ตาม
ด้วยเหตุแห่งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด -19) แพร่ระบาด
ทางราชการได้ขยายระยะเวลาบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรต่อไปจนถึงวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563
พร้อมทั้งเน้นย้ำให้คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมต่อไป
สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช
จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 48 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 13
Content : 809
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 147221

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร