สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2020 เวลา 07:33

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.30 น.
คณะกรรมาธิการการศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรม  วุฒิสภา  
เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่วัดเพื่อเป็นแนวทางในการติดตามการดำเนินการ
ให้มีพุทธมณฑล  4  ภาค
และ การนำเสนอรายงานการผลักดันวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม  2563 
ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โอกาสนี้  พระครูสิริธรรมาภิรัต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ให้การต้อนรับ
พร้อมกันนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้ติดต่อประสานการอำนวยความสะดวก
ให้แก่คณะกรรมาธิการการศาสนาฯ
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
คณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา เดินทางมาศึกษาดูงาน
วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2020 เวลา 10:37

วันเสาร์ที่ 29  สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น.
คณะกรรมาธิการศาสนา  คุณธรรม  จริยธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรม  วุฒิสภา  
เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาพื้นที่วัดเพื่อเป็นแนวทาง
ในการติดตามการดำเนินการให้มีพุทธมณฑล  4  ภาค  
ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม  2563 
ณ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ จังหวัดนครศรีธรรมราช
โอกาสนี้  พระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์  เจ้าอาวาสวัดเจดีย์  ให้การต้อนรับ
พร้อมกันนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
ได้ติดต่อประสานการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมาธิการศาสนาฯ
ณ  วัดเจดีย์  ตำบลฉลอง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส พระนวกะ ประจำปี พ.ศ. 2563 ของภาค 16 จังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต)
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020 เวลา 08:31

วันศุกร์ที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  12.30  น.
คณะสงฆ์  ภาค 16   จังหวัดนครศรีธรรมราช  (ธรรมยุต) 
จัดการประชุมพระสังฆาธิการ  เจ้าอาวาส  พระนวกะ  ประจำปี พ.ศ. 2563
ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ  พระธรรมกิตติเมธี 
รักษาการเจ้าคณะภาค 16-17-18 ธรรมยุต  เป็นประธาน
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “พระพุทธศาสนา New Nornal”
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้บรรยายถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการฯ
เรื่อง “ภารกิจของ พศจ. ต่อพระพุทธศาสนายุคใหม่”
ณ  ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข วันที่ 2
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020 เวลา 04:30

วันศุกร์ที่  28  สิงหาคม  พ.ศ.  2563  เวลา  08.30  น.
คณะสงฆ์หนใต้   จัดการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
เจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา 14 จังหวัดภาคใต้ 
ของคณะสงฆ์หนใต้  ภาค 16,17,18 ประจำปี 2563 
ระหว่างวันที่ 27-28  สิงหาคม  2563
โดยได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ  พระธรรมวิมลโมลี 
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค  16
เป็นประธานการประชุมในวันที่สอง
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ 
และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์ 
ณ วัดโคกกฐิน  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020 เวลา 08:53

วันพฤหัสบดีที่  27  สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา  14.00 น.
คณะสงฆ์หนใต้   จัดการประชุมสัมมนาคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข
เจ้าคณะจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา 14 จังหวัดภาคใต้  
ของคณะสงฆ์หนใต้  ภาค 16,17,18 ประจำปี 2563 
ระหว่างวันที่ 27-28  สิงหาคม  2563
โดยมี  พระเดชพระคุณ พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้ 
เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
พระเดชพระคุณ พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  
เมตตาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวปฏิบัติตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข”
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมฯ
และอำนวยความสะดวกแก่คณะสงฆ์
ณ วัดโคกกฐิน  ตำบลที่วัง  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนสิงหาคม 2563
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2020 เวลา 06:27

วันพฤหัสบดีที่  27  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เวลา  09.00 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประธานการประชุมกรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ 
นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ 
หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ประจำเดือนสิงหาคม 2563
ณ  ห้องประชุมศรีวิชัย  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 17
Content : 952
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 175216

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร