JA slide show
 
Home
ร่วมการประชุม เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ครั้งที่ 1/2562
วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2019 เวลา 09:54

วันพุธที่ 30 ตุลาคม  2562 เวลา 14.00  น.
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/ เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายถาวรวัฒน์   คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
โดยมี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมการประชุม
เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ครั้งที่ 1/2562
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2019 เวลา 12:54

วันจันทร์  28 ตุลาคม  2562 เวลา 16.00  น.
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายถาวรวัฒน์   คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
โดยมี นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล
แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ พระวิหารหลวง  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ
วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2019 เวลา 06:22

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม  2562  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่   เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานฯ  
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานผ้าพระกฐิน 
ให้นายสวัสดิ์  กฤตรชตนันท์  อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส
ณ วัดแจ้ง  วรวิหาร  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ในสังคมไทย”
วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2019 เวลา 09:12

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม  2562  เวลา 09.30 น.
คณะสงฆ์ภาค 16 – 17  จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“โครงการเสริมสร้างสุขภาวะเชิงพุทธ
ของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล  (อ.ป.ต.)  ในสังคมไทย”
โดยมี  พระเดชพระคุณพระเทพปวรเมธี รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมการประชุมฯ
พระธรรมวิมลโมลี  รักษาการเจ้าคณะภาค 16
มอบเกียรติบัตร และเป็นประธานปิดการประชุมฯ
ณ อาคารบุญธรรมสภา  วัดพัฒนาราม  พระอารามหลวง 
ตำบลตลาด  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2019 เวลา 14:38

วันพุธที่ 23  ตุลาคม  2562  เวลา 19.00 น.
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2562  
โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ 
นายประทีป  พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกฯ
ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2019 เวลา 14:33

วันพุธที่ 23  ตุลาคม  2562  เวลา 10.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดกิจกรรมอาสาพัฒนา
ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ 
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประจำปีพุทธศักราช 2562 
โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานพิธี
ในการนี้ นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ
ณ  บริเวณสถานีรถไฟจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

มติมหาเถรสมาคม


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 11
Content : 572
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 113626

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน