สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันศุกร์ที่ 03 พฤษภาคม 2019 เวลา 04:57

จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
ระหว่างวันที่ 2-16 พฤษภาคม 2562
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)/
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร/พระอุปัชฌาย์ เป็นประธานสงฆ์  
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการ
ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดพระปริตรสำหรับเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วันอังคารที่ 30 เมษายน 2019 เวลา 03:16

ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่
๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในการพระราชพิธีดังกล่าวจะมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การนี้ สำนักพระราชวัง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้นมัสการสมเด็จพระวันรัต และพระพรหมมุนี เพื่อโปรดพิจารณาบทพระปริตรที่จะใช้เจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งในส่วนกลางและในส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ เพื่อในวัดทุกวัดในประเทศ และต่างประเทศใช้เป็นบทเจริญพระพุทธมนต์ ในการพระราชพิธีดังกล่าว


ดาวน์โหลด มติมหาเถรสมาคม เรื่อง ขอความเห็นชอบกำหนดพระปริตรสำหรับเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ)
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 02:45

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอเชิญชวนสมาชิกพุทธสมาคมนครศรีธรรมราชและพุทธศาสนิกชน 
ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (นครเมืองธรรมะ เมืองพระ)


ระหว่างวันที่ 12-18 พฤษภาคม 2562

ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
และ
วัด
พระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

โทร. 075-344714  , 075-357800

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลฯ
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 02:39

วันอาทิตย์ที่  28  เมษายน 2562 เวลา 16.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ณ อาคารปฏิบัติธรรมกตัญญูกตเวทิตานุสรณ์
วัดบุญนารอบ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


อ่านเพิ่มเติม...
 
พระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2562
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 08:43

วันพฤหัสบดีที่  25  เมษายน 2562 เวลา 13.30 น.
พระราชพิธีสงกรานต์  พุทธศักราช 2562
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ให้ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เชิญเครื่องราชสักการะ ซึ่งประกอบด้วย
ต้นไม้ทอง 1 ต้น ต้นไม้เงิน 1 ต้น แพรแดงติดขลิบ 1 ผืน  
เทียนหนักเล่มละ 180 แกรม 2 เล่ม  ธูปไม้ระกำ 2 ดอก และน้ำหอม 1 ขวดโหล  
เพื่อพระราชทานอุทิศถวายเป็นพุทธบูชา
ณ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)/
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ 
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
เข้าร่วมพิธีและอำนวยความสะดวกในด้านพิธีการ

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2019 เวลา 07:53

วันพฤหัสบดีที่  25  เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช  
โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
ดำเนินการด้านพิธีสงฆ์และร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 97 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 13
Content : 810
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 147264

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร