JA slide show
 
Home
ประชุมสัมมนาโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 เวลา 03:32

วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา เวลา 09.00 น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

พร้อมด้วยนายวิเชียร ทองสีอ่อน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 12-13 มิถุนายน 2561

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการฯ
วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2018 เวลา 09:04

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการ

ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5"

ณ วัดวังฆ้องและชุมชนบ้านวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
การเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ
วันพุธที่ 06 มิถุนายน 2018 เวลา 10:24

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงพื้นที่ตามจุดการเรียนรู้ต่างๆ ทั้ง 10 จุด

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2561
วันศุกร์ที่ 01 มิถุนายน 2018 เวลา 01:57

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

“หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดวังฆ้อง ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561 ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2018 เวลา 09:40

โครงการจัดกิจกรรมศึกษาธรรมะ เรียนรู้วัฒนธรรม

เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2561

ภายใต้โครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00 น.

ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2018 เวลา 03:43

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการ

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 4
Content : 347
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 80867

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน