JA slide show
 
Home
พิธีทำบุญ 100 ปี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019 เวลา 09:17

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีทำบุญ  100 ปี  
ฯพณฯ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ 
อดีตนายกรัฐมนตรี  ประธานองคมนตรี  และรัฐบุรุษ
พระเทพวินยาภรณ์  รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
มอบหมายให้ นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีฯ
ณ ศาลา 100 ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2562 (กลุ่มที่ 2)
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019 เวลา 09:12

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2562 
ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2546 กลุ่มที่ 2 อำเภอถ้ำพรรณรา ,
อำเภอทุ่งใหญ่ , อำเภอนาบอน ,
อำเภอฉวาง และอำเภอช้างกลาง
โดยมี พระธรรมวิมลโมลี  รักษาการเจ้าคณะภาค 16  เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมการประชุมและถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ
ณ  วัดมะนาวหวาน  พระอารามหลวง  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประเมิน นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา แผนกธรรม บาลี
วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2019 เวลา 09:07

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม  2562
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มอบหมายให้ นางสาวศิริกรรณ คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
และ นางสาวเฌอณภัค ขาวขะวงศ์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ 
ไปราชการเพื่อประเมิน นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษา แผนกธรรม บาลี ดังนี้

1. สำนักศาสนศึกษาวัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. สำนักศาสนศึกษาวัดเสนาราม อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. สำนักศาสนศึกษาวัดเขาน้อย อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 07:07

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 
ตำบลปากนคร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 140 คน

อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 06:26

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี เดินทางมาศึกษาดูงาน
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้
นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2562 (กลุ่มที่ 1)
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 06:24

วันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น.
คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จัดการประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการระดับวัด ประจำปี 2562 
ตามมติมหาเถรสมาคม มติที่ 143/2546 กลุ่มที่ 1
อำเภอปากพนัง ,อำเภอหัวไทร, อำเภอเชียรใหญ่ และ อำเภอชะอวด
โดยมี พระธรรมวิมลโมลี  รักษาการเจ้าคณะภาค 16  เป็นประธาน
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมและถวายความรู้แก่พระสังฆาธิการ
ณ  วัดแหลม ตำบลแหลม  อำเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 45 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 523
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 109869

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน