สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
อ่านพระบรมราชโองการและร่วมปักเขตวิสุงคามสีมา วัดพังสิงห์
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 12:14

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 15.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมพิธีและอ่านพระบรมราชโองการประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ในพิธีปักหลักเขตวิสุงคามสีมา
ณ  อุโบสถวัดพังสิงห์  ตำบลท่าเรือ  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  พระสิริรัตนาภรณ์  เจ้าคณะอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่เพื่อนำรังวัดออกโฉนดที่ดินของวัดมะนาวหวาน
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 09:12

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายพรภวิษย์  จินตาแก้ว  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
พร้อมด้วย นายเชาวลิต  บัวเผียน  นายช่างสำรวจ
และ นายนนทพร  บุญชุม  เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ฯ
ลงพื้นที่เพื่อนำรังวัดออกโฉนดที่ดินของวัดมะนาวหวาน
หมู่ที่ 4  ตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อรังวัดเพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วจากที่ได้  115 ไร่  ให้ครบ 200 ไร่
ตามเอกสารหลักฐาน สค1 เลขที่ 171

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 07:55

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย  นางสาวณิชาภัทร  งามสง่า  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการขออนุญาตสร้างวัด
ซึ่ง นายองอาจ  หนูทองแก้ว   ได้ยื่นคำขออนุญาตสร้างวัดที่บ้านทับแขก  
หมู่ที่ 10 ตำบลสวนหลวง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ณ  ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางยุติปัญหาโดยวิธีไกล่เกลี่ยฯ
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 07:03

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อหาแนวทางยุติปัญหาโดยวิธีไกล่เกลี่ย  
กรณีนางจิราภา นคราวงศ์ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาเพื่อขอความเป็นธรรม
กรณีกรมที่ดินออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ขึ้นใหม่  ไม่ตรงตามข้อเท็จจริง
ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ณ  ห้องประชุมรักษ์ท้องถิ่น  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  นางเรืองอุไร  บุญช่วยชูพันธ์  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 12:05

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  เวลา 13.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา
ณ  ห้องประชุมชั้น 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  นายสมพงษ์  มากมณี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช   เป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม...
 
เชิญชวนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 08:27

ขอเชิญชวนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกภาคส่วน  ตลอดถึงพุทธศาสนิกชน
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  16.30 น.
ณ วัดรามประดิษฐ์  ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 232 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 713
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 125802

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร