JA slide show
 
Home
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
วันพุธที่ 04 พฤษจิกายน 2015 เวลา 07:44

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา  ในวันที่ ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชคนใหม่รายงานตัวอย่างเป็นทางการ
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 11:17

วันที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๕๘  นายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรก โดยได้เข้าสักการะ พระพุทธสิหิงส์  พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และพระเจ้าศรีธรรมโศกราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีสวดพระอภิธรรมฯ
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 09:43

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีสวดพระอภิธรรม เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลครบ ๒ ปีแห่งการสิ้นพระชนม์  สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสังฆปริณายก

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรม
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015 เวลา 09:22

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรี  ประจำปี  ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่  ๒๑ - ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๘  

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชเยี่ยมศูนย์บันทึกข้อมูลใบสมัครโครงการฯ"หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันพุธที่ 02 กันยายน 2015 เวลา 10:08

 

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ออกเยี่ยมศูนย์บันทึกข้อมูลใบสมัครโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอน
วันอังคารที่ 01 กันยายน 2015 เวลา 11:41

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามใบสมัครและขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ ที่ว่าการอำเภอนาบอนในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอนาบอน  

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายพนม ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายจรัญ  มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

๐ ๗๕๓๕ ๗๘๐๐

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 7
Content : 223
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 42923

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร