JA slide show
 
Home
การประกวดราคาจ้าง กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษจิกายน 2019 เวลา 09:49

การประกวดราคาจ้างกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกวดราคาจ้างสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ


ประกาศราคาจ้างสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ


 
ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 20 พฤษจิกายน 2019 เวลา 07:26

ประกาศ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ

 


 
ประกาศราคากลางการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ
วันอังคารที่ 19 พฤษจิกายน 2019 เวลา 02:00

 

ราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดสถานที่
และจัดเตรียมพิธีในการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
บูชาพระบรมธาตุ


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 นักธรรมชั้นโท - ชันเอก ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ)
วันจันทร์ที่ 18 พฤษจิกายน 2019 เวลา 02:53

วันเสาร์ที่ 16  พฤศจิกายน  2562  เวลา 14.15 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายประทีป พูลลาภ นักวิชาการศาสนาชำนาญพิเศษ  
พร้อมด้วยนางสาวศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ    
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 
นักธรรมชั้นโท - ชันเอก  เป็นการสอบวันสุดท้าย ในวิชาวินัยบัญญัติ
ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 นักธรรมชั้นโท - ชันเอก ณ วัดแจ้ง วรวิหาร
วันจันทร์ที่ 18 พฤษจิกายน 2019 เวลา 02:52

วันเสาร์ที่ 16  พฤศจิกายน  2562  เวลา 13.15 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเข้าหน้าที่  เยี่ยมสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2562 
นักธรรมชั้นโท - ชันเอก  เป็นการสอบวันสุดท้าย ในวิชาวินัยบัญญัติ
ณ วัดแจ้ง วรวิหาร  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
กิจกรรม "ธรรมสัญจร ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” ตามโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์
วันศุกร์ที่ 15 พฤษจิกายน 2019 เวลา 07:39

วันศุกร์ที่  15  พฤศจิกายน  2562  เวลา 09.30 น.
นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ในการนี้  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 
ร่วมกิจกรรม "ธรรมสัญจร ในโอกาสครบรอบ 10 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์” 
ตามโครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ธรรมสัญจร 
เพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์
ณ​  ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนคร​ศรี​ธรรมราช​

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 93 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

มติมหาเถรสมาคม


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 601
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 116412

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน