สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
นิเทศ ติดตาม การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี สำนักศาสนศึกษาอำเภอฉวาง-ช้างกลาง-พิปูน (ธ)
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2020 เวลา 02:31

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00  น.
พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที เจ้าคณะอำเภอช้างกลาง พระปริยัตินิเทศก์
พร้อมด้วย  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้นิเทศ ติดตาม การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
พร้อมถวายความรู้แก่พระนวกะ
ณ สำนักศาสนศึกษาอำเภอฉวาง-ช้างกลาง-พิปูน (ธ)
วัดวังม่วง (ธ) ตำบลฉวาง  อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศ ติดตาม การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี สำนักศาสนศึกษาอำเภอฉวาง
วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2020 เวลา 02:29

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00  น.
พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที เจ้าคณะอำเภอช้างกลาง พระปริยัตินิเทศก์
พร้อมด้วย  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
ได้นิเทศ ติดตาม การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี
พร้อมถวายความรู้แก่พระนวกะ
ณ สำนักศาสนศึกษาอำเภอฉวาง
วัดมะปรางงาม ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศ ติดตาม การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี อำเภอพรหมคีรี
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:17

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้ออกเยี่ยม  นิเทศ ติดตาม
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี 
โอกาสนี้  ได้บรรยายถวายความรู้แก่พระนวกะ  
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอพรหมคีรี
ณ  สำนักศาสนศึกษาอำเภอพรหมคีรี  
วัดพรหมโลก ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศ ติดตาม การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี อำเภอนาบอน
วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2020 เวลา 09:16

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ได้ออกเยี่ยม  นิเทศ ติดตาม
การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี 
โอกาสนี้  ได้บรรยายถวายความรู้แก่พระนวกะ  
ในเขตการปกครองคณะสงฆ์อำเภอนาบอน  
ณ วัดหนองดี  ตำบลทุ่งสง  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่รังวัดทำผังผู้เช่าที่ดินวัดคลองดิน ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:32

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายนนทพร บุญชุม  เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ที่ดินศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง
พร้อมด้วย นายเชาวลิต บัวเผียน  นายช่างสำรวจ
ลงพื้นที่รังวัดทำผังผู้เช่าที่ดินวัดคลองดิน
ตำบลหัวตะพาน  อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฏาคม 2020 เวลา 10:27

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษา
พ.ศ. 2563 - 2565 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมี  ดร.เจียร  ทองนุ่น ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานที่ประชุม 
ณ โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 100 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 16
Content : 883
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 161544

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร