JA slide show
 
Home
โครงการปฏิบัติธรรม ถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี 13 กรกฎาคม 2560
วันพุธที่ 29 พฤษจิกายน 2017 เวลา 02:14

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 พระธรรมกิตติเมธี เจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ) เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี13 กรกฎาคม 2560 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี 2561
วันพุธที่ 29 พฤษจิกายน 2017 เวลา 01:56

 

 

1.ปกนอกสวดมนต์ ข้ามปี

2.ปกรอง สารบัญ

3.สวดมนต์ข้ามปี เนื้อใน

 
ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกพระสงฆ์ สามเณรเข้าร่วมโครงการอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ฯ
วันจันทร์ที่ 27 พฤษจิกายน 2017 เวลา 04:17

การคัดเลือกพระสงฆ์ สามเณร เข้าร่วมโครงการอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์ พระภิกษุ สามเณร

และบุคลากรผู้สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาดูงาน สักการะสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และโครงการอุดหนุนเจ้าคณะปกครองสงฆ์

พระภิกษุ สามเณร และบุคลากรผู้สนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศึกษาดูงาน สักการะศาสนสถาน

ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ประจำปีงบประมาณ 2561

 

คลิกที่นี่

1.ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

2.ใบสมัครศึกษาดูงาน สักการะเวชนียสถาน อินเดีย เนปาล

3.ใบสมัครศึกษาดูงาน สักการะศาสนสถาน ศรีลังกา

 
ประกาศราคากลางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษจิกายน 2017 เวลา 06:14

ประกาศราคากลาง

โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 
ประกาศราคากลางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษจิกายน 2017 เวลา 06:14

ประกาศราคากลาง

โครงการครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 
การประชุมสวดมนต์ข้ามปี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
วันพุธที่ 08 พฤษจิกายน 2017 เวลา 06:30

วันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 3
Content : 328
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 70003

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร