JA slide show
 
Home
ร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการฯ
วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2019 เวลา 01:56

วันเสาร์ที่  29  มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ
ระดับจังหวัด -อำเภอ - ตำบล พร้อมด้วยพระเลขานุการ
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเขตปกครองคณะสงฆ์  ภาค 16  ประจำปี 2562 
ณ วัดไตรธรรมาราม พระอารามหลวง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 02:27

วันศุกร์ที่  28  มิถุนายน  2562  เวลา 16.00  น.
พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  ประธานฝ่ายสงฆ์
นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ณ พระวิหารหลวง  วัดพระมหาธาตุ  วรมหาวิหาร 
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2019 เวลา 02:00

วันพฤหัสบดีที่  27  มิถุนายน  2562  เวลา 13.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ออกนิเทศ  ติดตาม  กำกับคุณภาพ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2562
โดยมี พระสิริธรรมราชมุนี ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ 
และ พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ  ให้การต้อนรับ
ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน 
ตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 02:01

วันพุธที่  26  มิถุนายน  2562  เวลา 16.00  น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล 
และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ที่ทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา  ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 
ณ  พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2019 เวลา 01:59

วันพุธที่  26  มิถุนายน  2562  เวลา 10.30  น.
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานฯ
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วย นางสาวจันทิมา  บุญจันทร์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น 3   
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2019 เวลา 07:37

วันอังคารที่  25  มิถุนายน  2562  เวลา 13.30  น.
นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานการประชุม
การจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ
และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมการจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ 
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเก่า)  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 30 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 10
Content : 472
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 104824

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน