สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
ติดตามใบสมัครโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 03:04

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ออกติดตามใบสมัครโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพระเลขานุการคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 02:46

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายไมตรี ฉายประทีบ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมในการประชุมพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ของคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การอบรมปฏิบัติธรรมกรรมฐานวัดป่าระกำใต้
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2015 เวลา 02:30

นายศิริพัฒ  พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปฏิบัติธรรมรากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๔ ณ วัดป่าระกำใต้  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเสาร์ที่ ๑๕  สิงหาคม  ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชร่วมประชุมสัญจรคณะสงฆ์ธรรมยุต
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 04:26

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมสัญจรคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘  วันที่ ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ
วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2015 เวลา 04:45

คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช (ธรรมยุต) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาฯ
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2015 เวลา 10:04

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่่  ๒๕ - ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๕๘  ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร และศาลาประชาคมโรงละคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 188 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 713
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 125777

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร