สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 11:39

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 11.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับงบประมาณ
เงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด
และการพัฒนาวัด
แก่  พระอธิการวิยุทธ์  สิริปญฺโญ  เจ้าอาวาสวัดสิริวัฒนาราม  
ณ  วัดสิริวัฒนาราม ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 11:37

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ออกเยี่ยม  นิเทศ  ติดตาม  กำกับคุณภาพ  
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมี พระครูโสภณธรรมประดิษฐ ,ดร.
ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่   ให้การต้อนรับ
ณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมอำเภอทุ่งใหญ่  
ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน วัดนากลาง (ร้าง)
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 11:35

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวอภิชญา ร่อนรา นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
และ  นายเชาวลิต บัวเผียน นายช่างสำรวจ 
ลงพื้นที่ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตที่ดิน
วัดนากลาง (ร้าง) ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โฉนดที่ดินเลขที่ 35576 โดยนำชี้หลักเขตจำนวน 2 หลัก

อ่านเพิ่มเติม...
 
นิเทศ ติดตาม โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 11:32

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นางสาวภาสวดี  คหะวงศ์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่  ออกเยี่ยม  นิเทศ  ติดตาม  กำกับคุณภาพ  
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยมี พระครูสุจิณธรรมโสภิต   ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม 
ให้การต้อนรับ
ณ  โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาราม
ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) เป็นวันที่สอง
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 11:30

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย นางสาวภาสินี  ถาวรวงศ์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  
เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565) 
และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
รประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565)
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2020 เวลา 10:40

วันจันทร์ที่  10 สิงหาคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้  นายเสน่ห์  สิงห์นุ้ย  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
พร้อมด้วย นางสาวภาสินี  ถาวรวงศ์  นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
เข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2561 - 2565)
และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม 2563
โดยมี  นายศิริพัฒ   พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมฯ
ณ โรงแรมทวินโลตัสนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 66 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 16
Content : 883
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 161515

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

วัดสำคัญของจังหวัด

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร