JA slide show
 
Home
พิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 13:22

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562  
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
5 ธันวาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมผ่านระบบวีดิทัศนทางไกล เพื่อชี้แจงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 12:49

วันพุธที่ 4  ธันวาคม  2562  เวลา 10.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศนทางไกล  เพื่อชี้แจงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ  ชั้น 4  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 12:42

วันพุธที่ 4  ธันวาคม  2562  เวลา 14.00 น. 
การประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมการ
จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีบูชาพระบรมธาตุ ประจำปี 2562-2563 
โดยได้รับความเมตตาจาก  พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
/เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร   เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  
นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมฯ   
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 12:23

วันจันทร์ที่ 2  ธันวาคม  2562  เวลา 14.45 น.
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านศิลป วัฒนธรรม
ในคณะกรรมการศาสนา
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมวุฒิสภา 
ประชุมติดตามความคืบหน้าการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นมรดกโลก
โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม   ชี้แจงรายละเอียด 
ณ ห้องประชุมพุทธสมาคมนครศรีธรรมราช  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
นายสมพงษ์ มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามการขอเช่าที่ดินวัดปากนครล่าง
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 12:20

วันจันทร์ที่ 2  ธันวาคม  2562  เวลา 13.00 น.
นายสมพงษ์  มากมณี ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ติดตามการขอเช่าที่ดินวัดปากนครล่าง (วัดมีพระสงฆ์) 
เพื่อเตรียมพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยพิบัติ
โรงเรียนวัดหัวนอน ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  ให้รายละเอียด
ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง 
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดีที่ 05 ธันวาคม 2019 เวลา 11:37

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
พร้อมด้วย นางสาวศิริกรรณ  คุ้มปิยะผล นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ณ สนามสอบในเขต อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช , อำเภอลานสกา  , อำเภอพรหมคีรี
และ อำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 28 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

มติมหาเถรสมาคม


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 11
Content : 572
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 113630

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน