JA slide show
 
Home
กิจกรรมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันอังคารที่ 09 ตุลาคม 2018 เวลา 06:08

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับวัดหนองดี

จัดกิจกรรมมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ แก่บุคคล ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” เชิงคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2561

ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ วัดหนองดี ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร. ขึ้นประดิษฐานบนปูนปั้นกลีบบัวทองคำ องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2018 เวลา 08:47

พิธีอัญเชิญกลีบบัวทองคำจารึกอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ขึ้นประดิษฐานบนปูนปั้นกลีบบัวทองคำ องค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช

วันที่ 26 กันยายน 2561 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ไทยแลนด์ 4.0
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2018 เวลา 09:18

ครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ไทยแลนด์ 4.0

ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2561 ณ Beach Walk Home Stay ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2018 เวลา 05:08

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 17.30 น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 08:04

รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2018 เวลา 05:01

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด) วันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 4
Content : 337
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 77614

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร
 

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน

ข้อห้ามข้อควรปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน