JA slide show
 
Home
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๕๙
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:55

 

จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์กร กลุ่มพลังมวลชน และพุทธศาสนิกชน จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2015 เวลา 07:59

นายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช  ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘  ในอาทิตย์ที่ ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
นครศรีธรรมราชเกมส์
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2015 เวลา 04:45

จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ  ครั้งที่  ๓๗  ประจำปี  ๒๕๕๙ "นครศรีธรรมราชเกมส์" ในระหว่างวันที่  ๒๓ - ๓๑  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช  สามารถดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.nakhongames.com/2016 และไลน์สติกเกอร์  Bull  Fighter  Sport  Fun  (https://store.line.me/stickershop/product/1221352/en)

 
พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2015 เวลา 11:03

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา
วันพุธที่ 02 ธันวาคม 2015 เวลา 07:33

นายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  และเจ้าหน้าที่ เยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา  ในการสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าโพธิ์วรวิหาร
วันจันทร์ที่ 09 พฤษจิกายน 2015 เวลา 04:50

นายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดท่าโพธิ์วรวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ในวันที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายจรัญ  มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 51 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส   ...

วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง ชั้นสามัญ ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสถิตวิหารธรรม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส...

Statistics

สมาชิก : 4
Content : 244
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 49664

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร