สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
JA slide show
 
Home
พิธีแผ่บุญกุศลโปรยทานทิ้งกระจาดโยคะตันตระอุทิศในการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 09:50

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา  16.00  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมในพิธีแผ่บุญกุศลโปรยทานทิ้งกระจาดโยคะตันตระอุทิศ
ในการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองนครศรีธรรมราช 
ของคณะสงฆ์จีนนิกายจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี  นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี
ณ มณฑลศาสนพิธีภายในสวนสาธารณะศรีธรรมโศกราช
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 09:48

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา  09.30 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ นายประทีป  พูลลาภ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด
เครือข่ายทางศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมี นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นประธานพิธีเปิดฯ
ณ ศาลา 100 ปี ชั้น 2 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 08:59

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา  13.00 น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
เข้าตรวจสอบการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา 
ณ  วัดชนาราม  ตำบลทุ่งปรัง  อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ครั้งที่ 1/2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2020 เวลา 08:53

วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563  เวลา  09.00 น.
นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  ประธานการประชุม
กรมการจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ครั้งที่ 1/2563
ในการนี้  นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดฯ
ณ  ห้องประชุมศรีวิชัย  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563
วันพุธที่ 29 มกราคม 2020 เวลา 08:43

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา  13.30  น.
นายสุเทพ  ภู่รัตนโอภา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 
ซึ่งกำหนดจัดขึ้น  ระหว่างวันที่  2 - 8 กุมภาพันธ์ 2563 
ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ชั้น 2
ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมี  นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพุธที่ 29 มกราคม 2020 เวลา 07:04

วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563  เวลา 09.30 น.
นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ประชุมข้าราชการ / เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำเดือนมกราคม 2563 
ณ  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

มติมหาเถรสมาคม

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 113 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

สมาชิก : 12
Content : 713
เว็บลิงก์ : 7
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 125734

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วัดสำคัญของจังหวัด

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

ข้อห้าม ข้อควรปฏิบัติ

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร