Home โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 04:30

โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา  ที่ตั้ง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เลขที่  ๘๗ ถนนศรีธรรมราช  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๐๐๐  โทรศัพท์  ๐ ๗๕๓๑ ๐๒๘๗  โทรสาร ๐ ๗๕๓๑ ๐๒๘๗  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยยมศึกษาตอนต้น - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ พระศรีธรรมประสาธน์

ผู้จัดการโรงเรียน คือ พระเทพวินยาภรณ์

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก