สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา
โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 04:30

โรงเรียนพระบรมธาตุพิทักษ์วิทยา  ที่ตั้ง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เลขที่  ๘๗ ถนนศรีธรรมราช  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  ๘๐๐๐๐  โทรศัพท์  ๐ ๗๕๓๑ ๐๒๘๗  โทรสาร ๐ ๗๕๓๑ ๐๒๘๗  E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยยมศึกษาตอนต้น - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ พระศรีธรรมประสาธน์

ผู้จัดการโรงเรียน คือ พระเทพวินยาภรณ์

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ