สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2014 เวลา 05:23

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมะนาวหวาน ที่ตั้ง วัดมะนาวหวาน  เลขที่ ๑๒๖  หมู่ที่ ๔ ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์ ๘๐๒๕๐ โทร ๐ ๗๕๗๕ ๕๕๙๐

เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ พระมหาสมศักดิ์ ปรมาภินนฺที

ผู้จัดการ คือ พระสิริธรรมราชมุนี

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ