Home สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 08:04

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช มี ๕  แห่ง ดังนี้

๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งที่ ๑  วัดชายนา  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งที่ ๒  วัดประดู่พัฒนาราม  ต.ท่าวัง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งที่ ๓  วัดสีตลากร  ต.บ้านตูล  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช

๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งที่ ๔  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งที่ ๕  วัดศรีทวี  ต.ท่าวัง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายจรัญ  มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

๐ ๗๕๓๕ ๗๘๐๐

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก