Home สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม
รายชื่อสำนักปฏิบัติธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 08:04

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช มี ๕  แห่ง ดังนี้

๑. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งที่ ๑  วัดชายนา  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

๒. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งที่ ๒  วัดประดู่พัฒนาราม  ต.ท่าวัง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

๓. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งที่ ๓  วัดสีตลากร  ต.บ้านตูล  อ.ชะอวด  จ.นครศรีธรรมราช

๔. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งที่ ๔  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

๕. สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งที่ ๕  วัดศรีทวี  ต.ท่าวัง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก