Home พระอารามหลวง พระอารามหลวง
พระอารามหลวง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 08:17

จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพระอารามหลวง จำนวน  ๔  วัด  ได้แก่

๑. วัดแจ้ง  ที่ตั้ง  ต.ท่าวัง อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

๒. วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร(ธ) ที่ตั้ง  ต.ในเมือง  อ.เมืองนครศรีธรรมราช  จ.นครศรีธรรมราช

๓. วัดท่าโพธิ์ (ธ) ที่ตั้ง ต.ท่าวัง  อ.เมืองนครศรีธรรมรา  จ.นครศรีธรรมราช

๔. วัดมะนาวหวาน ที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ ต.ช้างกลาง  อ.ช้างกลาง  จ.นครศรีธรรมราช

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก