สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
วัดแจ้ง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 09:31

วัดแจ้ง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่เลขที่  ๒๓  บ้านปากพููน ๕ ถนนราชดำเนิน  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๓  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประมาณ พ.ศ. ๑๘๒๕  ได้รับการสถาปนาเป็นพระอารามหลวง นับตั้งแต่วันที่  ๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๒๙ ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๗  ไร่  ๕.๑๐ ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับถนนพัฒนาการ - วิทยาลัยเทคนิค

ทิศใต้ ติดต่อกับกำแพงวัดประดู่พัฒนาราม

ทิศตะวันออก ติดต่อกับถนนพัฒนาการเป็นด้านหลังวัด

ทิศตะวันตก ติดต่อกับถนนราชดำเนิน

เจ้าอาวาสปัจจุบัน พระเทพปัญญาสุธี

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ