Home พระอารามหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ)
วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร (ธ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 09:33

วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก  ชนิดวรมหาวิหาร  ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณนครศรีธรรมราชค่อนมาทางทิศใต้ริมถนนราชดำเนิน  บ้านเลขที่  ๔๓๕  ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่  ๔๐ ไร่ ๑ งาน ๙๒ ตารางวา  ประกาศตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๑๐๙๘ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อพ.ศ. ๑๓๘๙  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง พ.ศ. ๒๔๕๘

อาณาเขตที่ตั้ง

ทิศเหนือ จดถนนมังคุด

ทิศใต้ จดถนนหน้าพระลาน

ทิศตะวันออก จดถนนราชดำเนิน

ทิศตะวันตก จดถนนพระบรมธาตุ

เจ้าอาวาสปัจจุบัน พระเทพวินยาภรณ์ (สมปอง  ปญญาทีโป)

LAST_UPDATED2
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ