Home พระอารามหลวง วัดท่าโพธิ์ (ธ)
วัดท่าโพธิ์ (ธ) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 09:35

วัดท่าโพธิ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี  ชนิดสามัญ  ตั้งอยู่ที่ถนนท่าโพธิ์  ตำบลท่าวัง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่  ๔๒ ไร่ ๑ งาน ๙๑    ตารางวา  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๗  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๓๒๗  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๐

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดคลองท่าวัง

ทิศใต้ จดบริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์

ทิศตะวันออก จดบริเวณบ้านท่าขนอน

ทิศตะวันตก จดคลองท่าวัง

เจ้าอาวาสปัจจุบัน พระโพธิธรรมธาดา

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ