Home พระอารามหลวง วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 09:36

วัดมะนาวหวาน เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิด สามัญ ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒๖  ถนนนครศรีธรรมราช-จันดี  หมู่ที่ ๔  ตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙  ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดถนนทางหลวง ๔๐๑๕

ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ

ทิศตะวันออก จดคลองจันดี

ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาสปัจจุบัน พระสิริธรรมราชมุนี

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการ
สำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระสิริคณาจารย์
รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดประดู่พัฒนาราม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ