สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home พระอารามหลวง วัดมะนาวหวาน
วัดมะนาวหวาน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2014 เวลา 09:36

วัดมะนาวหวาน เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิด สามัญ ตั้งอยู่เลขที่  ๑๒๖  ถนนนครศรีธรรมราช-จันดี  หมู่ที่ ๔  ตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. ๒๒๒๕  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. ๒๒๓๐  ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙  ที่ดินที่ตั้งวัด มีเนื้อที่  ๓๙ ไร่ ๒ งาน ๘๔ ตารางวา

อาณาเขต

ทิศเหนือ จดถนนทางหลวง ๔๐๑๕

ทิศใต้ จดถนนสาธารณะ

ทิศตะวันออก จดคลองจันดี

ทิศตะวันตก จดถนนสาธารณะ

เจ้าอาวาสปัจจุบัน พระราชสิริธรรมมงคล (สอน ฐิตวีโร) เจ้าอาวาสวัดมะนาวหวาน พระอารามหลวง และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ระบบ e-mail พศ.

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

ตรวจสอบคุณสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ทะเบียนวัด

แบบฟอร์ม/ดาวน์โหลด

วีดีโอธรรมะ