สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินวัดไม่มีเจ้าภาพกฐิน
ขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพถวายผ้ากฐินวัดไม่มีเจ้าภาพกฐิน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 24 กันยายน 2014 เวลา 08:48

ด้วยในการกฐินประจำปี  ๒๕๕๗  ระหว่างวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑  (วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม  ๒๕๕๗)  ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ  เดือน ๑๒  (วันพฤหัสบดีที่ ๖ พฤสจิกายน  ๒๕๕๗) พุทธศาสนิกชนในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  รับเป็นเจ้าภาพจัดทอดกฐินในวัดต่าง ๆ  แต่มีวัด จำนวน  ๙ วัด ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ไม่มีเจ้าภาพถวายผ้ากฐิน (กฐินตกค้าง) คือ

 

๑. วัดไสมะนาว (ธ)  ต.ข้างซ้าย  อ.พระพรหม   โทร. ๐๘๐ ๑๔๓ ๘๖๕๗

๒. วัดโพธิ์ทอง (ธ) ต.โพธิ์เสด็จ  อ.พระพรหม  โทร. ๐๘๐ ๖๔๗ ๑๗๑๘

๓. วัดเพชรจริก (ธ) ต.ในเมือง  อ.เมือง  โทร. ๐๘๔ ๐๕๖ ๓๓๑๗

๔. วัดจังหูน (ธ) ต.ท่าเรือ  อ.เมือง  โทร. ๐๘๔ ๘๔๓ ๔๗๐๓

๕. วัดท่านคร (ธ) ต.ปากนคร  อ.เมือง  โทร. ๐๘๙ ๘๘๓ ๑๑๘๒

๖. วัดสระโพธิ์  ต.เสือหึง  อ.เชียรใหญ่  โทร. ๐๘๖ ๐๔๗ ๓๓๑๐

๗. วัดสระแก้ว  ต.ท่าขนาน  อ.เชียรใหญ่  โทร. ๐๘๑ ๐๘๓ ๕๑๗๕

๘. วัดเชียรใหญ่  ต.เชียรใหญ่  อ.เชียรใหญ่  โทร. ๐๘๙ ๐๗๘ ๙๐๘๔

๙. วัดทวยเทพ  ต.บ้านเนิน  อ.เชียรใหญ่  โทร. ๐๘๑ ๕๘๐ ๘๔๔๗

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงใคร่ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพกฐินวัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน (กฐินตกค้าง)  ซึ่งสามารถติดต่อขอเป็นเจ้าภาพกฐินได้ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ที่  ๘๔๐  ถนนราชดำเนิน  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทร. ๐๗๕ ๓๕๗ ๘๕๖  และสามารถติดต่อโดยตรง ณ วัดที่ไม่มีเจ้าภาพกฐิน (กฐินตกค้าง) หรือสามารถร่วมบริจาคเงิน  โดยบริจาคเงินเข้าบัยชีธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์  สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี "กองทุนทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี" บัญชีเลขที่  ๐๕๙-๐-๑๙๓๙๑-๐  ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่  ๓๑  ตุลาคม  ๒๕๕๗

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ