สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรมนักธรรมก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๕๗
อบรมนักธรรมก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2014 เวลา 17:22

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณรที่เข้าอบรมนักธรรม

 

ก่อนสอบ ณ วัดพระนคร  ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ และร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดการอบรม ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่่พระภิกษุ สามเณรที่ผ่านการอบรมให้มีความตั้งใจในการสอบซึ่งจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ ๒ - ๕ ตุลาคม  ๒๕๕๗ นี้

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ