สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต
ประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2014 เวลา 02:44

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับคณะสงฆ์ในการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ  เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสและเลขานุการ

คณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ธรรมยุต  ครั้งที่  ๓/๒๕๕๗  ในวันพุธที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๔.๐๐ น.  ณ วัดท่าแพ  ตำบลปากพูน  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ถวายรายงานความคืบหน้าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เพื่อเตรียมเข้าสู่มรดกโลก ซึ่งคณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ทั้งด้านภายในวัด และด้านนอกบริเวณถนนราชดำเนิน  เรื่องประชาสัมพันธ์ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมหอประชุมพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  และเรื่องกฐินพระราชทานของวัดต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมรา และของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ