สำนักงานพระพุทธศาสนา

* * นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม * *
Home ข่าวประชาสัมพันธ์ บำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช
บำเพ็ญพระกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 07:43

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานบำเพ็ญพระกุศลครอบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์สมเด็จพระญาณสังวร

 

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ในวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๕.๐๐ น. ณ พระวิหารหลวง  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

นายณรงค์ ทรงอารมณ์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

มาตรการช่วยเหลือผู้เช่า

สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค 16-17-18 (ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดพระนคร (ธ)

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

Covid-19

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

นครแห่งอารยธรรม

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800

พระบรมธาตุ มรดกโลก

รับเรื่องร้องเรียน

วีดีโอธรรมะ