Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.ร่วมประชุมกับประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ผอ.พศจ.ร่วมประชุมกับประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2014 เวลา 08:12

นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมประชุมกับประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และเจ้าหน้าหี่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๗ ณ วัดสระเรียง  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในการประชุมได้มีการประชุมปรึกษาหารือในประเด็นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๘  ปีการศึกษา ๒๕๕๗  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕  มกราคม  ๒๕๕๘ ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

LAST_UPDATED2
 

ผู้ว่าราชการจังหวัด

นายศิริพัฒ  พัฒกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

การเปิดเผยข้อมูล (OIT)

คู่มือศาสนสมบัติ

รับเรื่องร้องเรียน


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
เจ้าอาวาสวัดมุมป้อม

พระราชวิสุทธิกวี
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัย
ทางพระพุทธศาสนา
075-357800
081-8975645

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก

วีดีโอธรรมะ