Home ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 04 พฤษจิกายน 2015 เวลา 07:44

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา  ในวันที่ ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ  วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายพีรศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และพระเทพวินยาภรณ์  รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในการนี้  นายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรมราชและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก