Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 06 พฤษจิกายน 2015 เวลา 07:04

นายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าพบปะ พูดคุยและแนะนำตัวกับผู้บริหารโรงเรียน และเจ้าอาวาสวัดทุ่งเฟื้อ  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในการย้ายมารับตำแหน่งใหม่และขอความเมตตานุเคราะห์จากเจ้าอาวาส และขอความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนในการช่วยกันขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมรทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕"  เมื่อวันที่  ๔  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก