Home ข่าวประชาสัมพันธ์ พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ
พิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2015 เวลา 11:03

จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม  ๒๕๕๘

เริ่มตั้งแต่เวลา  ๑๔.๐๐น.  ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกัน ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ประกอบพิธี

เวลา ๑๖.๓๐ น. พิธีถวายดอกไม้จันทน์

เวลา ๒๐.๐๐ น. พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

โดยมีนายพีรศักดิ์  หินเมืองเก่า  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธี และพระเทพวินยาภรณ์ แสดงพระธรรมเทศนา ทั้งนี้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน และพรtภิกษุ สามเณรเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก