Home ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๕๙
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 06:55

 

จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์กร กลุ่มพลังมวลชน และพุทธศาสนิกชน จัดงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ  ประจำปี ๒๕๕๙ ขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ ศาลาประดู่หก สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอำเภอปากพนัง เป็นสถานที่จัดกิจกรรมหลัก มีกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาหลายกิจกรรม อาทิเช่น การกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) การสวดด้าน การผลิตผ้าพระบฏ พิธีรับมอบผ้าและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน พิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายผ้าพระบฏ และพิธีเวียนเทียน  การแสดงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นประจำทุกปีที่พุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงต่างหลั่งไหลมาร่วมพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน

 

กิจกรรมกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ณ วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย สนามหน้าเมือง และวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

กิจกรรมสวดด้าน  วันที่ ๑๙-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วิหารพระระเบียง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พิธีรับมอบและสมโภชน์ผ้าพระบฏพระราชทาน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ สนามหน้าเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช 

พิธีอัญเชิญผ้าพระบฏพระราชทาน ขบวนแห่ผ้าพระบฏ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ จากศาลาประดู่หก ถึงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พิธีถวายผ้าพระบฏ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พิธีทำบุญตักบาตร วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พิธีเวียนเทียน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นางสาวสุภาพร เกตุสุริยงค์
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก