Home ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุมเตรียมการจัดงานวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙
การประชุมเตรียมการจัดงานวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2016 เวลา 02:53

นายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช  ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการจัดงานในเบื้องต้น สำหรับรายละเอียดการจัดงานและวันเวลาที่ดำเนินการจะสรุปอีกครั้งในการประชุมครั้งต่อไป

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก