Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.นศ.ร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์ฯ
ผอ.พศจ.นศ.ร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 10:42

นายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติงาน การคณะสงฆ์นครศรีธรรมราช วัดแจ้ง วรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ กล่าวเปิดการประชุม และพระศรีปริยัติบดี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถวายเรื่องที่เกี่ยวข้อง ๒ เรื่อง คือ เรื่องแจ้งการโอนเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป และเรื่องการขอออกเอกสารสิทธิที่ดินวัดร้าง

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายจรัญ  มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

๐ ๗๕๓๕ ๗๘๐๐

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประจำเดือนมีนาคม 2560

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก