Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.นศ.ร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์ฯ
ผอ.พศจ.นศ.ร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์ฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 10:42

นายจรัญ  มารัตน์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ในวันเสาร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศูนย์ปฏิบัติงาน การคณะสงฆ์นครศรีธรรมราช วัดแจ้ง วรวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ กล่าวเปิดการประชุม และพระศรีปริยัติบดี เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ถวายเรื่องที่เกี่ยวข้อง ๒ เรื่อง คือ เรื่องแจ้งการโอนเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป และเรื่องการขอออกเอกสารสิทธิที่ดินวัดร้าง

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก