Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.นศ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ
ผอ.พศจ.นศ.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 10:52

นายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีภาระกิจรับผิดชอบในการนิมนต์พระสงฆ์ ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ร่วมพิธีและดำเนินการในส่วนของพิธีสงฆ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก