Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราชร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2016 เวลา 11:28

นายจรัญ  มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดอัมพวัน ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายพีรศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน กิจกรรมทางศาสนา ถวายตู้ยาประจำวัดแก่วัดอัมพวัน กิจกรรมทอดผ้าป่า และมอบสิ่งของแก่ประชาชน ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้พบปะพููดคุยกับเจ้าอาวาสวัดอัมพวันเพื่อรับฟังปัญหาการบริหารจัดการภายในวัด

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก