Home ข่าวประชาสัมพันธ์ วิสาขบูชา ๒๕๕๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิสาขบูชา ๒๕๕๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2016 เวลา 03:32

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โดยมี  นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๔๐ น. ณ ศาลาประชาคมโรงละคร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ คือ กิจกรรมเสวนาธรรม กิจกรรมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา กิจกรรมสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน กิจกรรมเวียนเทียน กิจกรรมรณรงค์ประดับโคมประทีป

 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์

ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายจรัญ  มารัตน์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560


เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

๐ ๗๕๓๕ ๗๘๐๐

เกณ์การประเมินผลด้านบัญชี

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ประจำเดือนมีนาคม 2560

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

รายละเอียดโครงการ Download

ใบสมัคร Download

ปฏิญญาบัตร Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก