Home ข่าวประชาสัมพันธ์ จังหวัดนครศรีธรรมราชจัด "โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ"
จังหวัดนครศรีธรรมราชจัด "โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2016 เวลา 02:05

นายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวรายงานการจัด "โครงการหนึ่งใจ...ให้ธรรมะ" ต่อพระศรีธรรมประสาธน์ เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ) ประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.

โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราชจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๒๐๐ คน

 

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก