Home ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2016 เวลา 05:36

วันที่  ๑๑ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเลขานุการในการจัดงาน และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม โดยนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในทุกกิจกรรม และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณ พระเทพวินยาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘ (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ในการอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

วันที่ ๑๑ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ รณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อสีขาว ร่วมขับเคลื่อนโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" และลด ละ เลิก อบายมุข

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หิ้วปิ่นโตเข้าวัดปฏิบัติธรรม ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๗ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จัดประกวดศาสนาพิธีกร  ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐น. พิธีหล่อเทียนหลอมใจชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรวันอาสาฬหบูชา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. พิธีสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน และเทียนพรรษาของสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีเวียนเทียน ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีอัญเชิญและถวายเทียนพรรษาพระราชทาน จากศาลาประดู่หก สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. พิธีตักบาตรธูปเทียนวันเข้าพรรษา ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก