Home ข่าวประชาสัมพันธ์ ถวายการต้อนรับพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้
ถวายการต้อนรับพระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2016 เวลา 11:57

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมจริยาจารย์  เจ้าคณะใหญ่หนใต้ พร้อมด้วย พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ และพระเทพกิตติเวที เจ้าคณะภาค ๑๗ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนใต้ ลงพื้นที่ ตรวจสอบการขอยกวัดร้างเป็นวัดมีพระภิกษุจำพรรษา ณ วัดนางตรา (ร้าง) หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าศาลา  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายจรัญ มารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ถวายการต้อนรับและถวายรายงานเกี่ยวกับประวัติวัดนางตรา (ร้าง)

LAST_UPDATED2
 

ผู้อำนวยการ พศ.

 

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

 

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผอ.พศจ.นศ

นายวาทิน กรดเต็ม
ผอ.พศจ.นครศรีธรรมราช

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

เจ้าคณะปกครอง


พระเทพวินยาภรณ์
รองเจ้าคณะภาค ๑๖-๑๗-๑๘(ธ)
เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

พระราชปริยัติเวที
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช
วัดมุมป้อม

พระศรีธรรมประสาธน์
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช(ธ)
วัดสวนป่าน (ธ)

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยฯ

ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา ๐๗๕-๓๕๗๘๐๐, ๐๘๑-๘๙๗๕๖๔๕

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕

ระเบียบมหาเถรสมาคม Download

ใบสมัคร Download

สรุปยอดใบสมัคร Download

ผู้ประสานงาน Download

พระบรมธาตุ มรดกโลก